W dniu 11 kwietnia 2018 r. w auli naszego liceum Pan prof. zw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski wygłosił wykład pod tytułem „Jak hormony wpływają na organizm człowieka”.
Pan profesor jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych oraz endokrynologii, lekarzem, naukowcem i nauczycielem akademickim, dziekanem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

wyklad foto 1

wyklad foto 2

wyklad foto 3

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: I C, I D, II C, II D, II H
Organizacja wydarzenia: mgr Agnieszka Osipowicz


fundusze ue

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne z biologii w ramach realizowanego w 10 małopolskich szkołach projektu:

”MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW II ”

Zajęcia z biologii będą odbywać się dwoma sposobami:
  • ZAJĘCIA ON - LINE czyli ZAJĘCIA WIDEOKONFERENCYJNE (30 godzin)
  • KOŁO NAUKOWE (30 godzin)
Łącznie 60 godzin.

1. Zajęcia on-line - zajęcia wideokonferencyjne odbywać się będą w szkole w łączności z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Szkoły uczestniczące w projekcie będą zapraszane przez uczelnię na wybrane zajęcia.

Tematyka:
• Badania biologiczne (np. izolacja DNA)
• Różnorodność świata zwierząt
• Anatomia funkcjonalna człowieka

2. Koło naukowe Zajęcia zaplanowane przez pracowników wyższej uczelni prowadzone będą przez nauczyciela w szkole a także metodą telekonferencji przy współpracy z nauczycielem akademickim.

Tematyka:
• Metodologia badań naukowych.
• Eksperymenty naukowe - jednakowe dla szkól uczestniczących projekcie.
• Realizacja własnej pracy badawczej uczniów.

Koordynator i opiekun zajęć on-line i koła naukowego
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
z obszaru biologia
mgr Agnieszka Osipowicz


fundusze ue

W roku szkolnym 2016/2017 odbywały się w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne z biologii w ramach realizowanego w 10 małopolskich szkołach projektu:

”MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW”

Przestawiamy poniżej galerię zdjęć z wybranych zajęć.

chmura edukacyjna foto 1

Sprzęt do przeprowadzania zajęć metodą telekonferencji.

chmura edukacyjna foto 2

Równoległa praca uczniów w naszej szkole i uczniów z jednej z małopolskich szkół zaproszonych do Instytutu Zoologii UJ.

chmura edukacyjna foto 3

Zajęcia: „Biologia pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej.”

chmura edukacyjna foto 4

Zajęcia: „Zróżnicowanie kręgowców wodnych.”

chmura edukacyjna foto 5

Udało się wypreparować pęcherz pławny ryby!

chmura edukacyjna foto 6

Zajęcia: „Różnorodność bezkręgowców na przykładzie stawonogów.”

chmura edukacyjna foto 7

Zajęcia: „Metody izolacji DNA z tkanek roślinnych.”

Koordynator i opiekun zajęć on-line i koła naukowego
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
z obszaru biologia
mgr Agnieszka Osipowicz


W dniu 23 stycznia 2017 r. w auli naszego liceum Pan prof. dr hab. n. med. Mikołaj Spodaryk wygłosił wykład pod tytułem „Żywienie pozajelitowe dożylne kamieniem milowym XX wieku”.
Pan Profesor jest ordynatorem Oddziału Leczenia Żywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W oddziale pomoc otrzymują dzieci z zespołem krótkiego jelita, z wadami ściany jamy brzusznej oraz z niewydolnością układu pokarmowego. Dzięki leczeniu dożylnemu powracają do zdrowia pacjenci po bardzo ciężkich oparzeniach oraz po przeszczepach szpiku kostnego. Profesor jest również wykładowcą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: I C, I D, I H, II D, III C
Organizacja wydarzenia: mgr Agnieszka Osipowicz


W dniu 27 października 2016 r. w auli naszego liceum Pan dr hab. Tomasz Błasiak wygłosił wykład pod tytułem „Czy w Twoim mózgu coś iskrzy?”

wyklad

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: I C, I D, I H, III C, III D
Organizacja wydarzenia: mgr Agnieszka Osipowicz


fundusze ue

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowany będzie projekt:
”MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW”

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne z obszaru: BIOLOGIA
Zajęcia z biologii będą odbywać się dwoma sposobami:
  1. ZAJĘCIA ON - LINE czyli ZAJĘCIA WIDEOKONFERENCYJNE (30 godzin)
  2. KOŁO NAUKOWE (30 godzin)
Łącznie 60 godzin.

1. Zajęcia on-line - zajęcia wideokonferencyjne odbywać się będą w łączności z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Będą się one odbywać w szkole.
Szkoły uczestniczące w projekcie będą zapraszane przez uczelnię na wybrane zajęcia.
Tematyka:
  • Badania biologiczne (np. izolacja DNA)
  • Różnorodność świata zwierząt
  • Anatomia funkcjonalna człowieka
2. Koło naukowe
Zajęcia zaplanowane przez pracowników wyższej uczelni prowadzone będą przez nauczyciela w szkole.
Tematyka:
  • Metodologia badań naukowych.
  • Statystyka dla biologów.
  • Realizacja pracy badawczej.
Na zakończenie zajęć odbędzie się wideokonferencja z udziałem szkół uczestniczących w projekcie, podczas której przedstawione zostaną sprawozdania z prac badawczych.

Koordynator i opiekun zajęć on-line i koła naukowego
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
z obszaru biologia
mgr Agnieszka Osipowicz


W dniu 27 kwietnia uczniowie kl. II C spotkali się ze specjalistą rehabilitacji medycznej - Panią lek. med. Martą Lęcznar - Piotrowską i wysłuchali wykładu pod tytułem: „Algodystrofia u pacjentów po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej oraz postępy rehabilitacji po replantacji w obrębie kończyny górnej”.

spotkanie

Organizacja: mgr Agnieszka Osipowicz


W dniu 11 kwietnia 2016 w auli naszego liceum odbyła się II sesja naukowa - Wiedzy o Żywieniu pod tytułem „Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie”.
Wykład inauguracyjny: „Dieta pełna owoców i warzyw - nudziarstwo czy ultimatum stawiane przez nasze geny" wygłosiła Pani prof. zw. dr hab. Maria Kapiszewska

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: I C, I D, I H, II C, II D.

Wykład był transmitowany metodą telekonferencji (on-line) do I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Limanowej oraz do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

program wykladu

wyklad zywienie foto 1

wyklad zywienie foto 2

wyklad zywienie foto 3

wyklad zywienie foto 4

Organizacja wydarzenia i opieka merytoryczna nad uczniami kl. I C i II C, którzy wystąpili podczas sesji: mgr Agnieszka Osipowicz


Tydzień Mózgu 2016

w Krakowie

pod hasłem - „ Tajemnice mózgu ”

14-20 marca 2016, godz. 17:00

Miejsce wykładów:
Aula Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Krupnicza 33

14 marca - „Stres a depresja”
Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii PAN)

15 marca - „Możliwości usprawniania mocy umysłu w świetle badań nad mózgiem”
Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

16 marca - „Plastyczny mózg - spojrzenie z perspektywy neuroobrazowania”
Prof. dr hab. Anna Grabowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

17 marca - „Engram”
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

18 marca - „Od laboratorium do kliniki: ocena funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych”
Dr hab. Agnieszka Nikiforuk (Zakład Badań Nowych Leków, Instytut Farmakologii PAN)

19 marca - „Jak śpi mózg”
Dr Michał Skalski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

20 marca - „Kiedy emocje kłócą się z rozsądkiem. Eutanazja, eugenika, poligamia”
Prof. dr hab. Jerzy Vetulani (Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii PAN)

20 marca - Program muzyczno-naukowy „Rozumie mój”
Leszek Długosz i prof. Jerzy Vetulani

14-20 marca - Wystawa plakatów autorstwa Wojciecha Kołka przygotowywanych na „Tydzień Mózgu” w ubiegłych latach.

Wstęp wolny.

tydzien mozgu 2016W dniu 3 grudnia 2016 r. w auli naszego liceum Pani dr n. med. Katarzyna Nazimek wygłosiła wykład pod tytułem "Makrofagi i reakcje nadwrażliwości, czyli kilka słów o układzie odporności".

wyklad makrofagi foto 1

wyklad makrofagi foto 2

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: III C, III D, II C, II D, I C
Organizator : mgr Agnieszka Osipowicz