CZY STONOGA MA STO NÓG?
FASCYNUJĄCY ŚWIAT LĄDOWYCH RÓWNONOGÓW

Autorzy: Łukasz Chajec, Anna Urbisz
Wszechświat: tom 112, nr 10-12, s. 292-299, 2011 rok

„Skorupiaki (Crustacea) to grupa zwierząt, kojarzona głównie ze środowiskiem wodnym, jak np. wszystkim znany rak rzeczny, rozwielitka czy krab tęczowy, spotykany popularnie w sklepach zoologicznych. Jednakże, okolo 50 mln lat temu (trzeciorzęd) pewna grupa tych zwierząt z rzędu równonogów (Isopoda), porzucila to względnie wygodne wodne życie i przystosowała się do środowiska lądowego, charakteryzującego się znacznie trudniejszymi warunkami. W toku wielu ewolucyjnych przystosowań, zarówno anatomicznych, jak również fizjologicznych, ekologicznych i behawioralnych wykształciły się gatunki znakomicie funkcjonujące również na lądzie. Zwierzęta, o których mowa to przedstawiciele skorupiaków, zaliczanych do rzędu Isopoda (równonogi), potocznie zwane stonogami (Oniscoidea), chociaż stu nóg nie posiadają, a poruszają się wyłącznie na 7 parach odnóży (Ryc. 1).”


stonoga

Ryc. 1. Porcellio scaber, czyli prosionek szorstki, tak jak wszystkie stonogi, porusza się wyłącznie na 7 parach odnóży (I-VII). Fot. Łukasz Chajec, Anna Urbisz.

separator

  1. Czym różni się kutykula równonogów od kutykuli innych skorupiaków ?
  2. Na czym polega symbioza między mrówkami a niektórymi gatunkami Isopoda ?
  3. W jakich warunkach tkanki równonogów mogą mieć niebieską barwę ?
  4. Dlaczego Isopoda zalicza się do makrodestruentów ?
  5. Czy równonogi opiekują się swoim potomstwem ?

Chcielibyście poznać odpowiedzi na wyżej zamieszczone pytania oraz dowiedzieć się wielu innych wiadomości na temat tej interesującej grupy organizmów? Zapraszam do zapoznania się z całą treścią artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Wszechświat”.  (mgr Agnieszka Osipowicz)