PAŁECZKI OKRĘŻNICY -
DOKTOR JEKYLL CZY PAN HYDE?

Autor: Beata Sobieszczańska
Wszechświat: tom 112, nr 7-9, s. 174-178, 2011 rok

„Pałeczki okrężnicy (Escherichia coli; E. coli) są jednym z licznych gatunków tzw. pałeczek jelitowych, które kolonizują jelito grube ludzi i zwierząt. Gatunek ten jest o tyle interesujący, że obejmuje szczepy (odmiany) niechorobotwórcze, a więc nie zdolne do wywołania choroby u ludzi bądź zwierząt oraz szczepy patogenne, wywołujące rozmaite zakażenia. Nazwa gatunku w przypadku pałeczek E. coli może być myląca, gdyż nie określa czy szczep E. coli jest niepatogenny, czy groźny dla naszego zdrowia. Niechorobotwórcze (niepatogenne) szczepy E. coli występują w jelitach każdego zdrowego człowieka - ich nieobecność świadczy o zaburzeniu składu mikroflory jelita, która może pojawić się po antybiotykoterapii, jest następstwem nieprawidłowej diety lub wynikiem zakażenia przewodu pokarmowego.. Niechorobotwórcze pałeczki E. coli są ważnym składnikiem mikroflory człowieka, gdyż wiele z nich działa korzystnie na nasz przewód pokarmowy oraz układ immunologiczny. Korzystnie działające na układ immunologiczny gatunki E. coli należą do organizmów probiotycznych, pobudzających odporność organimu na zakażenia. Z drugiej strony, pałeczki E. coli obejmują szereg szczepów wywołujących groźne dla zdrowia i życia człowieka zakażenia: jelit, układu moczowego, dróg żółciowych, opon mózgowo - rdzeniowych oraz zakażeń krwi (sepsy).”


E. coli

Skupiska enteroagregacyjnych pałeczek E. coli (strzałka czerwona). Komórki nabłonka jelita (strzałka czarna) zakryte przylegającymi skupiskami bakterii. Fotografia z artykułu.

separator

  1. Jak powstały chorobotwórcze szczepy E. coli ?
  2. W jaki sposób E. coli może oddziaływać na komórki nabłonkowe jelit człowieka ?
  3. Jak E. coli może doprowadzić do przewlekłej niewydolności nerek ?
  4. W jaki sposób postępować, aby uniknąć zakażeniom patogennymi szczepami E. coli ?

Chcielibyście poznać odpowiedzi na wyżej zamieszczone pytania oraz dowiedzieć się wielu innych wiadomości na temat tej interesującej grupy organizmów? Zapraszam do zapoznania się z całą treścią artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Wszechświat”.  (mgr Agnieszka Osipowicz)