ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

Autorzy: Elzebieta Osińska, Anna Kusiak, Dariusz Osiński
Wszechświat: tom 109, nr 7-9, s. 199-202, 2008 rok

Toksyczne skutki działania tlenku węgla na organizm, znane od czasów Hipokratesa, stanowią wciąż aktualny problem medyczny. (...)

Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym i bezwonnym, łatwopalnym gazem. (...)

Tlenek węgla powstaje jako produkt niepełnego spalania węgla i różnych substancji pochodzenia organicznego. Podczas prawidłowego spalania tworzą się gazy zawierające około 1% tlenku węgla, natomiast podczas niewłaściwych warunków spalania może powstać aż 30 % CO. W różnych gazach i dymach zawartość tlenku węgla waha się od kilku do 70 %.

Zatrucia powodowane tzw. czadem, powstającym przy niedostatecznym dopływie powietrza do palenisk, mogą mieć miejsce w czasie niekorzystnej pogody. Nie ma wówczas tzw. ciągu kominowego, co powoduje cofanie się gazów spalinowych do pomieszczenia, w którym znajduje się piec. Niepełne spalanie występuje również w przypadku wadliwej konstrukcji kominów oraz niewłaściwej obsługi pieców domowych. (...)

Tlenek węgla jest też jednym ze składników dymu tytoniowego. Ryc. 1 (...)


wykres

Ryc. 1. Źródła tlenku węgla w dymie tytoniowym. Wykres pochodzi z artykułu.

separator

  1. Jakie są inne źródła tlenku węgla powodujące niebezpieczne zatrucia człowieka ?
  2. Jakie mogą być skutki zatrucia CO ?
  3. Czy łożysko chroni dziecko przed CO pochodzącym z papierosa wypalonego czynnie lub biernie przez matkę ?
  4. Dla których organizmów tlenek węgla jest gazem obojętnym ?

Chcielibyście poznać odpowiedzi na wyżej zamieszczone pytania? Zapraszam do zapoznania się z całą treścią artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Wszechświat”.  (mgr Agnieszka Osipowicz)