Rok szkolny 2013 / 2014


tarcza jubileuszowa


W roku 2013/2014, w Roku Jubileuszowym 425 - lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursów „Wokół przyrody”. Podobnie jak w roku ubiegłym, nagrodami będą aktualne oraz archiwalne numery czasopisma przyrodniczego „Wszechświat”, które całkiem niedawno - w roku 2012 - obchodziło 130 lat swojego istnienia. Wśród nagród znajdzie się również numer specjalny „Wszechświata” przygotowany z okazji ważnych rocznic dla Krakowskich Instytutów Botanicznych.

Rok 2013 jest więc rokiem szczególnym dla krakowskiej nauki, w którym obchodzone są:
- 230 - lecie powstania Ogrodu Botanicznego
- 100 - lecie istnienia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
- 60 - lecie Instytutu Botaniki im. Wł. Szafera

Pragnę przypomnieć, słowa dawnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego - Stanisława Tarnowskiego: „uczeń św. Anny, on jeden w naszym kraju ma prawo czuć się kolegą Sobieskiego, a jeśli jest zdolny czuć jak powinien, ten musi czuć że go to koleżeństwo obowiązuje, że ma być dla niego wspomnieniem i bodźcem, że swoim poprzednikom z przed stu czy dwustu lat wstydu przynieść się nie godzi”

Życzę Wam, aby udział w konkursie, w Roku Jubileuszowym Naszej Szkoły był okazją nie tylko do pogłębiania wiedzy przyrodniczej ale również okazją do przypomnienia wybitnych postaci - (uczniów naszego liceum) ze świata nauki, których osiągnięcia powinny stać się dla Was przykładem oraz inspiracją dla Waszych własnych kierunków poszukiwań i rozwoju.

mgr Agnieszka Osipowicz
twórca i organizator konkursu