Rok szkolny 2014 / 2015


wszechswiat


W roku szkolnym 2014 / 2015 zapraszam do udziału w trzeciej już edycji konkursów „Wokół przyrody”. Podobnie jak w latach ubiegłych, nagrodami będą aktualne oraz archiwalne numery czasopisma przyrodniczego „Wszechświat”, wydawanego od 1882 roku przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.

Cieszę się, że są wśród Was uczniowie zainteresowani różnorodnymi zadaniami konkursowymi. Wiem również, że lektura czasopisma „Wszechświat” stała się inspiracją do udziału w Olimpiadzie Biologicznej.

Życzę, aby także w tym roku szkolnym konkursy były dla Was okazją do pogłębiania wiedzy przyrodniczej i rozwijania zainteresowań.

mgr Agnieszka Osipowicz
twórca i organizator konkursu