RÓWNOWAGA KWASOWO - ZASADOWA W ORGANIZMIE
A PRODUKTY SPOŻYWCZE
„Równowaga kwasowo-zasadowa to stan, w którym zostaje zachowany swoisty stosunek kationów do anionów w płynach ustrojowych, warunkujący odpowiednie pH i prawidłowy przebieg procesów życiowych”.

W organizmie człowieka istnieje wiele mechanizmów pozwalających utrzymanie stałego pH we krwi. Mimo tego, w warunkach fizjologicznych występuje tendencja do zakwaszania ustroju. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i przesunięcie jej w kierunku kwasowym nazywa się acydozą (kwasicą), natomiast w kierunku zasadowym alkalozą (zasadowicą). Zmiany odczynu przestrzeni wewnątrzkomórkowej wywierają wpływ na aktywność enzymów, zmieniając szybkość i kierunek reakcji metabolicznych. W kwasicy obserwuje się np. zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego, zwiększone wydalanie z moczem m.in. sodu, wapnia, magnezu. Prowadzić to może do utraty wapnia z kości i kamicy nerkowej. W zasadowicy, np. zahamowanie glukoneogenezy. Zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej mogą mieć wpływ na stężenie leków we krwi i ich terapeutyczny efekt. Produkty spożywcze różnią się zawartością pierwiastków zasado- i kwasotwórczych. W większości produktów spożywczych przeważają pierwiastki kwasotwórcze. Dla zachowania równowagi kwasowo-zasadowej należy zwrócić uwagę w diecie także na produkty zasadotwórcze.

Dokonaj analizy wymienionych poniżej produktów spożywczych i skonstruuj tabelę, w której umieścisz produkty alkalizujące i zakwaszające: jaja kurze, fasola sucha, czarne porzeczki, buraki, ryż, drób, cielęcina, ziemniaki, wieprzowina, pomidory, ryby.
warzywa


Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Odpowiedzi należy przesłać na adres: biologia@nowodworek.krakow.pl do dnia 20.09.2015 (włącznie).

Termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs numer 1 upłynął.

Oto prawidłowe odpowiedzi:

PRODUKTY ALKALIZUJĄCE PRODUKTY ZAKWASZAJĄCE
fasola sucha jaja kurze
buraki drób
ziemniaki cielęcina
pomidory wieprzowina
czarne porzeczki ryby
  ryż

Źródło: red. nauk.: Jan Gawęcki "Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu", tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012


Nagrody otrzymali:
bieżący numer czasopisma "Wszechświat"

  • Paulina Kosek z klasy I C
archiwalny numer czasopisma "Wszechświat"
  • Pola Dryja z klasy I C
Gratulujemy.