KONKURS GENETYCZNO - BOTANICZNY
„Jest sroga zima, a o lecie już myślę nieśmiało
Kiedy z wiatrem i złotą kulą słońca
Znów wyruszę na włóczęgę wspaniałą
Gorące lato, mała ważka nad wodą szybuje
Senne żaby leniwie drzemią w stawie
Polny konik swe skrzypce szykuje …”Tak oto piosenka turystyczna przypomina nam o porach roku, podczas których można obserwować zjawiska przyrodnicze pojawiające się sezonowo. Zanim doczekamy się lata, przed nami jeszcze wiosna. Wśród jej oznaków każdy wskazałby pojawienie się krokusów. Tymczasem początkujący botanik zaskoczony zostać może ich sobowtórami kwitnącymi od sierpnia do września - zimowitami jesiennymi. Kwiat zimowita jest podobny do kwiatu krokusa. Ma on jednak 6 pręcików podczas gdy krokus tylko 3. Z całą pewnością napotkanie zimowita jesiennego ucieszy cytogenetyka. Z nasion zimowita jesiennego pozyskuje się alkaloid, który może być wykorzystywany do przeprowadzania badań mających na celu wykrywanie mutacji chromosomowych człowieka.

Odpowiedz na niżej zamieszczone pytania:

 1. Jak nazywa się nauka, która zajmuje się zbieraniem dat występowania zjawisk sezonowych i ich porównywaniem? Nauka ta ma znaczenie w dla wielu dziedzin, np. rolnictwa, leśnictwa, pszczelarstwa.
 2. Podaj binominalną nazwę zimowita jesiennego w języku łacińskim.
 3. Podaj nazwę alkaloidu izolowanego z zimowita jesiennego.
 4. Przedstaw na czym polega rola tego alkaloidu w badaniu cytogenetycznym związanym z wykrywaniem mutacji liczbowych.


zimowit jesienny

Zimowit jesienny
Fot. Ola i Eryk

krokusy

Krokusy
Fot. Ola i Eryk

Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Odpowiedzi należy przesłać na adres: biologia@nowodworek.krakow.pl do dnia 20.02.2017 (włącznie).

Termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs numer 1 upłynął.

Oto prawidłowe odpowiedzi:

 1. Nauka, która zajmuje się zbieraniem dat występowania zjawisk sezonowych i ich porównywaniem to fenologia.
 2. Binominalna nazwa zimowita jesiennego w języku łacińskim - Colchicum autumnale
 3. Alkaloid izolowany z zimowita jesiennego to kolchicyna.
 4. Kolchicyny używa się do hamowania tworzenia wrzeciona podziałowego co prowadzi do zatrzymania podziałów komórkowych.

Nagrody otrzymali:
bieżący numer czasopisma "Wszechświat"

 • Zuzanna Rosa z klasy I D
 • Adrianna Pyrek z klasy III C
archiwalny numer czasopisma "Wszechświat"
 • Maksymilian Stańczyk z klasy I C
 • Błażej Szymczuk z klasy I H
Gratulujemy.