SKRZYPŁOCZ (Limulus sp.) - RELIKT FILOGENETYCZNY,
BAKTERIE I KOSMOS
Przedstawione na zdjęciu skrzypłocze (przedstawiciele staroraków) określane są jako relikty filogenetyczne. Te współcześnie żyjące w wodach Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego organizmy są bardzo podobne do zachowanych skamieniałości z okresu jury. Stanowią bardzo interesującą grupę zwierząt, od których pozyskiwana jest krew. Są więc one krwiodawcami, w stosunku do których zachowane są wszelkie procedury pozwalające na przeżycie i oddawanie krwi także w przyszłości.


Odpowiedz na niżej zamieszczone pytania:
 1. Jaką barwę ma krew skrzypłoczy i dlaczego?
 2. Jaką właściwością charakteryzuje się krew skrzypłoczy i do czego jest wykorzystywana?
 3. Jaki związek ma krew skrzypłoczy z przemysłem kosmicznym?

skrzyplocz

Rys. Skrzypłocz (Limulus sp.)

Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Odpowiedzi należy przesłać na adres: biologia@nowodworek.krakow.pl do dnia 10.10.2017 (włącznie).

Termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs numer 1 upłynął.

Oto prawidłowe odpowiedzi:

 1. Krew skrzypłoczy ma barwę niebieską. Występuje w niej niebieski barwnik oddechowy - hemocyjanina.
 2. Krew skrzypłoczy jest wrażliwa na endotoksyny produkowane przez bakterie. Podczas zetknięcia krwi skrzypłoczy z endotoksynami bakteryjnymi, tworzą się na jej powierzchni specyficzne agregaty.
 3. Krew skrzypłoczy używana jest do produkcji testerów bakteryjnych. Dzięki nim można ocenić skażenie danej powierzchni. Są wykorzystywane do kontroli jałowości przedmiotów stosowanych w przemyśle kosmicznym.

Nagrody otrzymali:
bieżący numer czasopisma "Wszechświat"

 • Małgorzata Kaczmarczyk z klasy I C
archiwalny numer czasopisma "Wszechświat"
 • Kacper Mierzwa z klasy I C
 • Artur Ams z klasy I H
 • Aleksandra Drozd z klasy I H
 • Emila Lis z klasy I H
 • Zuzanna Jamrozy z klasy II D
Gratulujemy.