TYDZIEŃ MÓZGU 2017W roku 2014 została przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za prace nad tzw. komórkami miejsca, które pozwoliły uczynić nauce kolejny krok w poznaniu mechanizmów działania mózgu ssaków.

Odpowiedz na niżej zamieszczone pytania:

  1. Wskaż nazwę obszaru mózgu ssaków, w którym znajdują się komórki miejsca i napisz za co one odpowiadają.
  2. Wskaż laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznanej w roku 2014 za prace nad komórkami miejsca.


hipokamp

Szczurze neurony w hipokampie hodowane in vitro.
Fot. Jacek Jaworski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
(źródło: Wszechświat, Tom 113 Nr 1 -3 , 2012)

Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Odpowiedzi należy przesłać na adres: biologia@nowodworek.krakow.pl do dnia 31.03.2017 (włącznie).

Termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs numer 2 upłynął.

Oto prawidłowe odpowiedzi:

  1. Komórki miejsca znajdują się w hipokampie oraz w korze śródwęchowej ssaków. Dzięki nim mózg może orientować się w przestrzeni.
  2. Laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i medycyny przyznanej w roku 2014 za prace nad komórkami miejsca są John O’Keefe oraz Edward i Masy Britt Moserowie

Nagrody otrzymali:
egzemplarze czasopisma "Wszechświat"

  • Zuzanna Rosa z klasy I D
  • Hubert Gugulski z klasy I D
  • Błażej Szymczuk z klasy I H
  • Natalia Żugaj z klasy II H
  • Adrianna Pyrek z klasy III C
Gratulujemy.