TYDZIEŃ MÓZGU 2017W roku 2014 została przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za prace nad tzw. komórkami miejsca, które pozwoliły uczynić nauce kolejny krok w poznaniu mechanizmów działania mózgu ssaków.

Odpowiedz na niżej zamieszczone pytania:

  1. Wskaż nazwę obszaru w mózgu ssaków, gdzie znajdują się komórki miejsca i za co odpowiadają.
  2. Wskaż laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznanej w roku 2014 za prace nad komórkami miejsca.


hipokamp

Szczurze neurony w hipokampie hodowane in vitro.
Fot. Jacek Jaworski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
(źródło: Wszechświat, Tom 113 Nr 1 -3 , 2012)

Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Odpowiedzi należy przesłać na adres: biologia@nowodworek.krakow.pl do dnia 31.03.2017 (włącznie).