CZY ZNASZ BUDOWĘ STAWU?


krzyzowka

 1. Warstwa zewnętrzna torebki stawowej, stabilizuje staw. Może tworzyć więzadła.
 2. Przykładem stawu płaskiego są stawy między kośćmi ……………………
 3. Umożliwia ruchy w dwóch płaszczyznach. Przykładem jest staw promienno - nadgarstkowy. Głowa i panewka mają kształt elipsy. Jest to staw ………………..
 4. Otacza staw, przytrzymuje kości, zamyka przestrzeń między powierzchniami stawowymi.
 5. Powierzchnie kości tworzące staw, pokryte chrząstką szklistą (elastyczną i gładką).
 6. Warstwa wewnętrzna torebki stawowej, zawiera sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych.
 7. Wytwarza ją błona maziowa, jest żółta i ciągliwa, zmniejsza tarcie.
 8. Uchyłek błony maziowej, wystaje poza jamę stawową, ułatwia ruch ścięgien i więzadeł znajdujących się w otoczeniu stawu.
 9. Fragment kości długiej z wklęsłą powierzchnią stawową.
 10. Fragment kości długiej na którym znajduje się wypukła powierzchnia stawowa.
 11. Przykładem tego stawu są: staw barkowy i staw biodrowy.

Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Odpowiedzi należy przesłać na adres: biologia@nowodworek.krakow.pl do dnia 25.04.2018 (włącznie).