KONKURS WIOSENNY


Zadanie nr 1

Każdego roku wiosna wita nas kwitnącymi roślinami. Zieleń trawy na Plantach Krakowskich w pobliżu naszego liceum zostaje w tym czasie zastąpiona w wielu miejscach kolorem żółtym pewnego gatunku rośliny. Podaj nazwę rodzajową rośliny (w języku polskim i łacińskim) umieszczonej na zdjęciu nr 1, która występuje m.in. na Plantach Krakowskich, w tzw. Ogrodzie Wawel (czyli części położonej między ulicami Podzamcze i Franciszkańską).

foto 1
Zdjęcie nr 1.

Zadanie nr 2

Wśród wiosennych roślin pojawiają się także w wielu miejscach Krakowa takie, które tworzą fioletowe „dywany”. Ich przedstawiciela umieszczono na zdjęciu nr 2. Podaj jego nazwę rodzajową (w języku polskim i łacińskim).

foto 2
Zdjęcie nr 2.

Zadanie nr 3

Która roślina, przedstawiona na powyższych zdjęciach wytwarza elajosomy ? Wyjaśnij pojęcie „elajosom” i wskaż jaka jest jego rola w przyrodzie.


Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs numer 4 upłynął.

Oto prawidłowe odpowiedzi:

  • Zadanie nr 1: Na zdjęciu przedstawiono: ziarnopłon (Ficaria verna)
  • Zadanie nr 2: Na zdjęciu przedstawiono: fiołek (Viola sp.)
  • Zadanie nr 3: Ziarnopłon i fiołek wytwarzają elajosomy.
    Elajosomy - wyrostki na nasionach zawierające tłuszcz oraz białko. Mrówki zjadają elajosomy i przy tej okazji przyczyniają się do rozsiewania nasion.

Nagrody otrzymali: (czasopismo przyrodnicze "Wszechświat")

  • Agata Gacek z klasy II D
  • Nikola Karcz z klasy I D
  • Adam Putaj z klasy II D
Gratulujemy.