KONKURS NR 5
przyrodniczo - matematyczny


Otaczająca nas przyroda może być opisywana na różne sposoby. Możemy analizować jej elementy pod względem budowy oraz zachodzących w nich procesów. Różnorodność kształtów a często ich powtarzalność jest niejednokrotnie wyznacznikiem konstrukcji całego obiektu przyrodniczego. Na ilustracjach przedstawiono przykłady organizmów charakteryzujących się specjalną właściwością budowy: poszczególne fragmenty organizmu przypominają jego całość.

Pytanie:
Jak nazywane są obiekty matematyczne opisujące kształty spotykane w przyrodzie?

Informacja uzupełniająca:
Jednym z twórców dziedziny matematyki związanym z wyżej opisanym zagadnieniem był polski matematyk Wacław Sierpiński.

amonit

Ammonites ornatus,
Wszechświat tom 113 Nr 10-12, 2012 r.

kalafior

Kalafior,
Fot. Joanna Jasiewicz

Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz

Odpowiedzi należy przesłać na adres: biologia@nowodworek.krakow.pl
do dnia 24.05.2013 (włącznie).

Termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs numer 5 upłynął.

Odpowiedź:
Obiekty matematyczne opisujące kształty spotykane w przyrodzie to fraktale.

Dodatkowo polecam artykuł: "Zwierzęta - 'matematycy' - fakty, rozważania" czasopismo Wszechświat Tom 113 Nr 10-12, 2012 r.

Nagrodę, bieżący numer czasopisma "Wszechświat" otrzymała:

Agnieszka Potera z klasy I D

Gratulujemy.