BAKTERIE SĄ WŚRÓD NAS


W otoczeniu człowieka, niezależnie od pory roku, obecne są bakterie chorobotwórcze. Znane są różne sposoby walki z chorobami bakteryjnymi. Wśród nich można wymienić m.in. dwie grupy strategii:

1. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się bakterii wewnątrz populacji. (m.in.)
a) uzdatnianie wody i usuwanie ścieków
b) kontrola sanitarna żywności
c) zwalczanie przenosicieli (szczurów lub komarów) - zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez zwierzęta
d) szczepienia - zmniejszają częstość występowania mikroorganizmów w środowisku

2. Poprawa stanu zdrowia poszczególnych osobników (m.in.)
a) właściwe odżywianie - zwiększa odporność ludzi na chorobę
b) szczepienia - chronią ludzi przed bakteriami chorobotwórczymi.

Szczepienia są więc jednym ze sposobów ochrony człowieka przed chorobami bakteryjnymi.
Szczepienie (czynna immunizacja) to kontrolowane wprowadzenie antygenów danego mikroorganizmu do osobnika, które stymuluje układ odpornościowy bez pełnych objawów choroby. Organizm, który poddano szczepieniu wytwarza komórki pamięci i przy następnym kontakcie z antygenem układ odpornościowy może szybko odpowiedzieć wytworzeniem przeciwciał, zapobiegając chorobie.

Zadanie nr 1

Co jest głównym składnikiem współcześnie dostępnych szczepionek, które chronią przed chorobami: tężec, błonica (dyfteryt), gruźlica, krztusiec, dur brzuszny ?

Zadanie nr 2

Wyjaśnij co to jest: anatoksyna, atenuacja ?

Autor pytania konkursowego:  mgr Agnieszka Osipowicz


Termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs numer 5 upłynął.

Oto prawidłowe odpowiedzi:

Zadanie nr 1.

CHOROBA SKŁADNIKI SZCZEPIONKI
tężęc inaktywowana toksyna (anatoksyna)
błonica (dyfteryt) inaktywowana toksyna (anatoksyna)
gruźlica atenuowany Mycobacterium bovis (BCG)
krztusiec frakcje subkomórkowe i anatoksyna krztuścowa
dur brzuszny zabite komórki Salmonella typhi, podany doustnie atenuowany szczep Ty21A, polisacharydy

Źródło: J. Nicklin, K. Graeme - Cook, R. Killington, Mikrobiologia ( z serii „Krótkie wykłady”), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Zadanie nr 2.

Odpowiedzi powinny uwzględniać m. in. informacje zamieszczone poniżej.

  • anatoksyna - inaktywowana toksyna bateryjna
  • atenuacja (w przypadku szczepionek) - otrzymywanie odmian patogenów ( m.in. bakterii), które mają obniżoną zdolność do wywoływania chorób i mogą być stosowane do przygotowywania szczepionek

Nagrody otrzymali:
bieżący numer czasopisma "Wszechświat"

  • Adam Putaj z klasy II D
archiwalny numer czasopisma "Wszechświat"
  • Jerzy Seweryn z klasy I D
Gratulujemy.tarcza jubileuszowa