„WSZECHŚWIAT.
PISMO PRZYRODNICZE”


wszechswiat_logo


Serdecznie witam Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami przyrodniczymi.

Na tej podstronie będą zamieszczane fragmenty artykułów z czasopisma „Wszechświat. Pismo Przyrodnicze”. Jest to pismo wydawane od 1882 roku przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (www.ptpk.org).

Razem ze „Wszechświatem” będzie można rozwijać swoje zainteresowania.
Fragmenty zamieszczonych artykułów będą mogły stać się inspiracją do poszerzania wiadomości oraz poszukiwań odpowiedzi na nurtujące pytania z różnych dziedzin biologii.

Zapraszam do lektury artykułów zamieszczonych w czasopiśmie oraz fragmentów artykułów zamieszczanych na stronie Naszej Szkoły.

Zachęcam również do udziału w konkursie „Wokół przyrody”. Na zwycięzców czekają nagrody - bieżące numery czasopisma „Wszechświat”.

mgr Agnieszka Osipowicz

tulipany

CZASOPISMO „WSZECHŚWIAT” MOŻNA KUPIĆ:

  1. w kiosku Instytutu Zoologii (ul. Gronostajowa 9)
  2. w kiosku Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi (ul. Gronostajowa 7)
  3. w kiosku sprzedaży uczelnianej AGH w łączniku pomiędzy pawilonami A-1/C-1 al. Mickiewicza 30
  4. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (ul. Podwale 1/2) - (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru można nabyć bieżące i archiwalne egzemplarze czasopisma)
  5. można także dokonać prenumeraty w Redakcji czasopisma Wszechświat (informacja na stronie www.wszechswiat.ptpk.org)