Semper in altum

W nowym rankingu Perspektyw zajęliśmy 17 miejsce w Polsce.
Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!
Ranking 2020

Sekretariat w czasie ferii

Od 27.01 do 7.02.2020 sekretariat I LO będzie czynny:
wtorek, czwartek 10 - 13.

Richeza Preis zdjęcie wyjątkowe

We współpracy ze Stowarzyszeniem Polskim w Niemczech uczniowie Nowodworka zostali laureatami trzeciego miejsca prestiżowej nagrody przyznawanej raz na trzy lata, za wybitne osiągnięcia w budowaniu  niemiecko-polskiego porozumienia – Richeza Preis.

Przez trzy miesiące poznawaliśmy los pokoleń, które wywalczyły wolność naszego kraju w roku 1989 i przyczyniły się do powstania nowego ładu w Europie i na świecie.
Niezwykłą podróż przez dramatyczne zrywy robotników, studentów i inteligencji uwieńczyło spotkanie z niemieckimi kolegami w Gdańsku, mieście Wolności i Solidarności, przygotowanie wspólnego materiału filmowego oraz spotkanie z legendą Solidarności, Prezydentem RP, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla panem Lechem Wałęsą.
Jego słowa o znaczeniu wartości i odpowiedzialności w życiu, o konieczności budowania przyszłości w duchu zgody i poszanowania wolności, przepełnione głęboką wiarą, wywarły na nas ogromne wrażenie...
Koordynatorem projektu jest prof. Joanna Rokosz-Lechwar.