id; $imnaz = ""; $klasa = ""; $rocznik = ""; if ($id > 0) { $query = "SELECT * FROM nwd_users WHERE id=$id"; $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error()); $formularz_uzup_dane = '

Dodatkowe informacje

Aby móc w pełni korzystać ze strony internetowej szkoły należy uzupełnić kilka podstawowych informacji na swój temat.
Klasa: Imię i nazwisko:
W przypadku rejestracji nauczyciela:
Rezygnacja z wprowadzenia danych, ponowne ich wprowadzenie jest niemożliwe!


'; while ( $row = mysql_fetch_row($result) ) { $klasa = $row[16]; $rok = $row[17]; $imienazwisko = $row[18]; } if ($imienazwisko == "" && $_POST["imnaz"] == "" && $_POST["nauczyciel"] == "" && $_POST["rezygnuje"] == "" && $_POST["naucz"] == "") { echo $formularz_uzup_dane; } else { if ( isset($_POST["nauczyciel"]) ) { $formularz = '
Imię i nazwisko:
'; if ($_POST["naucz"] == "") { echo "

Rejestracja

Konto nauczyciela może zostać zatwierdzone tylko przez innego użytkownika z uprawnieniami nauczycielskimi. Po wprowadzeniu danych prosimy czekać na zatwierdzenie. "; echo $formularz; }} if ( isset($_POST["rezygnuje"]) ) { $query = "UPDATE nwd_users SET imienazwisko = 'xxx' WHERE id=$id"; $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error()); } if ( isset($_POST["naucz"]) ) { echo 'Czy podane dane są poprawne?
'; $naucz = trim($_POST["naucz"]); echo '', $naucz, ''; $query = "UPDATE nwd_users SET klasa = '0', kl = '9', imienazwisko = '$naucz' WHERE id=$id"; $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error()); echo '
'; } if ( isset($_POST["imnaz"]) ) { $klrcz = trim($_POST["klasa"]); $imnaz = trim($_POST["imnaz"]); $klasa = $klrcz[1]; $rocznik = $klrcz[0]; echo 'Czy podane dane są poprawne?
'; echo 'Klasa: ', $rocznik, $klasa, '
', $imnaz, ''; // $heh = 1; $query = "UPDATE nwd_users SET klasa = '$klasa', kl = '$rocznik', imienazwisko = '$imnaz' WHERE id=$id"; $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error()); echo '
'; } $wybor1 = trim($_POST["wybor1"]); if ($wybor1 == "Popraw") { $query = "UPDATE nwd_users SET klasa = '', kl = '', imienazwisko = '' WHERE id=$id"; $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error()); echo $formularz_uzup_dane; } $wybor = trim($_POST["wybor"]); if ($wybor == "Popraw") { $query = "UPDATE nwd_users SET klasa = '', kl = '', imienazwisko = '' WHERE id=$id"; $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error()); echo $formularz_uzup_dane; } } if ($rok == 9) { echo "

Rejestracja

Prosimy czekać na aktywację uprawnień nauczycielskich.


"; } } ?> id; $powiadomienia_rocznik=$powiadomienia_uzytkownik->kl; $powiadomienia_klasa=$powiadomienia_uzytkownik->klasa; $powiadomienia_chwiloweidart = ''; $powiadomienia_tytul =''; $powiadomienia_alias = ''; $powiadomienia_queryostinf = "SELECT ostinf FROM `centrumpowiadomien` WHERE iduzyt = $powiadomienia_id;"; $powiadomienia_resultostinf = mysql_query($powiadomienia_queryostinf); $powiadomienia_ostinf = mysql_fetch_row($powiadomienia_resultostinf); $powiadomienia_ostinf = $powiadomienia_ostinf[0]; $powiadomienia_queryostatniainformacja = "SELECT ostinformacja FROM `centrumpowiadomien` WHERE iduzyt = $powiadomienia_id;"; $powiadomienia_resultostatniainformacja = mysql_query($powiadomienia_queryostatniainformacja); $powiadomienia_ostatniainformacja = mysql_fetch_row($powiadomienia_resultostatniainformacja); $powiadomienia_ostatniainformacja = $powiadomienia_ostatniainformacja[0]; $powiadomienia_cojeslinic = 0; $powiadomienia_cojeslinic2 = 0; if ($powiadomienia_id > 0){ echo '
'; echo '

Aktualności

'; $powiadomienia_query = "SELECT id, title, alias, introtext FROM `nwd_content` WHERE `catid` = 84 AND `state` = 1 ORDER BY `id` DESC;"; $powiadomienia_result = mysql_query($powiadomienia_query); while ( $powiadomienia_row = mysql_fetch_row($powiadomienia_result) ) { $powiadomienia_wroc = 0; $powiadomienia_chwiloweidart = $powiadomienia_row[0]; $powiadomienia_tytul = $powiadomienia_row[1]; $powiadomienia_alias = $powiadomienia_row[2]; $powiadomienia_introtext = $powiadomienia_row[3]; $powiadomienia_query3 = "SELECT taknie FROM `akt_$powiadomienia_chwiloweidart` WHERE id=$powiadomienia_id;"; $powiadomienia_result3 = mysql_query($powiadomienia_query3); $powiadomienia_row3 = mysql_fetch_row($powiadomienia_result3); $powiadomienia_row3 = $powiadomienia_row3[0]; if ($powiadomienia_row3 != "0" && $powiadomienia_row3 != "1" ) { echo '

'; echo $powiadomienia_tytul; echo '

', $powiadomienia_introtext; $powiadomienia_wroc = 1; $powiadomienia_cojeslinic++; }//if ($powiadomienia_row3 != "0" && $powiadomienia_row3 != "1" ) $powiadomienia_query4 = "SELECT notka, nr FROM `artedit` WHERE `rodzajzm` = 1 AND `artid` = $powiadomienia_chwiloweidart AND `czy` = 2 ORDER BY `nr` DESC"; $powiadomienia_result4 = mysql_query($powiadomienia_query4); while ( $powiadomienia_row4 = mysql_fetch_row($powiadomienia_result4) ) { $powiadomienie_notka = $powiadomienia_row4[0]; $powiadomienia_nr = $powiadomienia_row4[1]; if ( $powiadomienia_nr > $powiadomienia_ostinf){ if ($powiadomienia_wroc == 0){ echo '

'; echo $powiadomienia_tytul; echo '

'; $powiadomienia_wroc = 1; $powiadomienia_cojeslinic++; }//if ($powiadomienia_wroc == 0) echo '
'; echo $powiadomienie_notka; }//if ( $powiadomienia_nr > $powiadomienia_ostinf) }//while ( $powiadomienia_row4 = mysql_fetch_row($powiadomienia_result) ) if ($powiadomienia_wroc == 1) echo '
'; } if ($powiadomienia_cojeslinic == 0) echo 'Brak nowych informacji.'; echo '
'; echo '

Informacje

'; if ($powiadomienia_rocznik != "4" && $powiadomienia_rocznik != "0" && $powiadomienia_rocznik != "9"){ $powiadomienia_query_ostinformacja = "SELECT numer, `$powiadomienia_rocznik`, tytul, informacja FROM `informacje` WHERE `off` = 1 AND $powiadomienia_rocznik = $powiadomienia_rocznik ORDER BY `numer` DESC"; $powiadomienia_result_ostinformacja = mysql_query($powiadomienia_query_ostinformacja) or die('Query failed2'); while ( $powiadomienia_row_ostinformacja = mysql_fetch_row($powiadomienia_result_ostinformacja) ) { $powiadomienia_nr_ostinformacja = $powiadomienia_row_ostinformacja[0]; $powiadomienia_klasy_ostinformacja = $powiadomienia_row_ostinformacja[1]; $powiadomienia_tytulpow = $powiadomienia_row_ostinformacja[2]; $powiadomienia_informacja = $powiadomienia_row_ostinformacja[3]; if ($powiadomienia_nr_ostinformacja > $powiadomienia_ostatniainformacja){ if ($powiadomienia_klasy_ostinformacja == "99"){ if ($powiadomienia_cojeslinic2 > 0) echo '
'; echo '', $powiadomienia_tytulpow, '
', $powiadomienia_informacja; $powiadomienia_cojeslinic2++; }//if ($powiadomienia_klasy_ostinformacja == "99") for ($i = 0; $i < strlen($powiadomienia_klasy_ostinformacja); $i++){ if ($powiadomienia_klasy_ostinformacja[$i] == $powiadomienia_klasa){ if ($powiadomienia_cojeslinic2 > 0) echo '
'; echo '', $powiadomienia_tytulpow, '
', $powiadomienia_informacja; $powiadomienia_cojeslinic2++; }//if ($powiadomienia_klasy_ostinformacja[$i] == $powiadomienia_klasa) } }//if ($powiadomienia_nr_ostinformacja > $powiadomienia_ostatniainformacja) }//while ( $powiadomienia_row_ostinformacja = mysql_fetch_row($powiadomienia_result_ostinformacja) ) }//if ($powiadomienia_rocznik != "4") if ($powiadomienia_cojeslinic2 == 0) echo 'Brak nowych informacji.'; echo '
'; /* echo '

Konkursy

'; echo '
'; */ echo '
'; $powiadomienia_query_aktulostat = "SELECT nr FROM `artedit` ORDER BY `artedit`.`nr` DESC;"; $powiadomienia_result_aktulostat = mysql_query($powiadomienia_query_aktulostat); $powiadomienia_aktulostat = mysql_fetch_row($powiadomienia_result_aktulostat); $powiadomienia_aktulostat = $powiadomienia_aktulostat[0]; $powiadomienia_query_powiadomieniaostid = "SELECT numer FROM `informacje` ORDER BY `numer` DESC;"; $powiadomienia_result_powiadomieniaostid = mysql_query($powiadomienia_query_powiadomieniaostid); $powiadomienia_powiadomieniaostid = mysql_fetch_row($powiadomienia_result_powiadomieniaostid); $powiadomienia_powiadomieniaostid = $powiadomienia_powiadomieniaostid[0]; $powiadomienia_query_updateaktulostat = "UPDATE centrumpowiadomien SET `ostinf` = '$powiadomienia_aktulostat', `ostinformacja` = '$powiadomienia_powiadomieniaostid' WHERE iduzyt = $powiadomienia_id"; $powiadomienia_result_updateaktulostat = mysql_query($powiadomienia_query_updateaktulostat) or die('Query failed1: ' . mysql_error()); } else echo '

Dostęp tylko dla zalogowanych.

'; ?>