Grono pedagogiczne I LO stanowią doświadczeni i znakomicie przygotowani nauczyciele - specjaliści w swoich dziedzinach, częstokroć pracownicy wyższych uczelni. Nauczyciele współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Akademią Górniczo-Hutniczą, Wyższą Szkołą Europejską im ks. Józefa Tischnera, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Treść ślubowania składanego przez nauczycieli:

"Ślubuję uroczyście pełnić mą powinność nauczyciela.
wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążąć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny,
tradycji narodowych poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."
Tak mi dopomóż Bóg.

Dyrekcja


Jacek P. Kaczor
Dyrektor
 

Małgorzata Horbaczewska
Wicedyrektor ds. wychowawczych

Monika Skucińska
Wicedyrektor ds. dydaktycznych

Język angielski

mgr Ewa Barchanowicz
mgr Paweł Barchanowicz
mgr Małgorzata Fedor-Kubas
mgr Ewa Krzyżanowska
mgr Ewa Leonhard
mgr Ewa Miklas
mgr Sławomira Sobocińska
mgr Jadwiga Sowińska
mgr Halina Tyliba
mgr Iwona Wygrecka

Matematyka

mgr Jacek Bagiński
mgr Adam Bil
mgr Kazimiera Kalinowska
mgr Agnieszka Kamińska
mgr Małgorzata Korwin
mgr Teresa Markiewicz
mgr inż. Agnieszka Trzepacz
mgr Ewa Wierdak-Dymel

Wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Feliksik
mgr Małgorzata Horbaczewska
mgr Michał Karasiński
mgr Bogumiła Latinek
mgr Piotr Mielnikow
mgr Michał Sarota
dr Jacek Szalewski

Język polski

mgr Marta Kanach
mgr Agata Kawa-Sapyta
mgr Małgorzata Podsiadło
mgr Anna Sapielak
dr Wojciech Strokowski
mgr Maciej Szmyd
dr Barbara Weżgowiec

Historia & Wiedza o społeczeństwie

prof. dr hab. Piotr Biliński
mgr Grzegorz Janowski
mgr Marta Karpiel
mgr Anna Kyzioł
mgr Małgorzata Łużecka-Pawlik
mgr Grzegorz Urbanek

Religia

ks. mgr Krzysztof Halaczek
s. Rut - mgr Maria Koczarga
ks. dr Albert Wołkiewicz

Język niemiecki

mgr Anna Kyzioł
mgr Iwona Majcher
mgr Joanna Rokosz-Lechwar
mgr Katarzyna Żywiecka-Górka

Wiedza o kulturze

mgr Marta Kanach
mgr Agata Kawa-Sapyta
mgr Małgorzata Podsiadło
mgr Maciej Szmyd
dr Barbara Weżgowiec

Chemia

mgr Grzegorz Hudziak
mgr Maria Kluz
mgr Lidia Wasyłyszyn

Informatyka

mgr inż. Jacek Kaczor
mgr Małgorzata Kuźnik-Urban
mgr inż. Monika Skucińska
dr hab. Wit Urban

Fizyka

mgr Kazimiera Kalinowska
mgr Marzena Mastela
mgr inż. Agnieszka Trzepacz

Geografia

mgr Zofia Pajdosz
mgr Andrzej Szostek

Język włoski

mgr Damiana Sójka
mgr Marta Wojewoda

Biologia

dr Anna Goździalska
mgr Renata Kania
mgr Agnieszka Osipowicz

Język łaciński & język grecki

dr Janusz Ryba
dr Teresa Wnętrzak

Biblioteka

mgr Anna Kulińska
mgr Anna Krzak

Język francuski

mgr Sylwia Dulian
mgr Damiana Sójka

Dyrygent chóru

mgr Ryszard Źróbek

Przedsiębiorczość

mgr Michał Furmanik

Edukacja dla bezpieczeństwa

dr Zofia Mazur

Etyka

dr Marcin Urbaniak

Pedagog

mgr Edyta Wojciechowska-Kazienko

Psycholog

dr Julia Łosiak-Pilch