Rada Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie


KONTO RADY RODZICÓW NA KTÓRE ZBIERANE SĄ WPŁATY:


Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0002 3377 7135

SUGEROWANA DOBROWOLNA WPŁATA WYNOSI 200 ZŁOTYCH NA ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców Nr 5/IX/2016 w sprawie motywacyjnego zwrotu części wpłat dokonanych przez klasy na Fundusz Rady Rodziców:
Każda klasa, która dokona wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie przekraczającej 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych), do dnia 31 stycznia 2017 r., otrzyma zwrot na cele klasowe w wysokości 10% zebranej przez tę klasę kwoty.


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

Antoni Adamowski - Przewodniczący Rady Rodziców

Anna Stępniewska-Janowska – Zastępca Przewodniczącego

Agata Miernik-Michta - Skarbnik

Agnieszka Susz-Kramarska – Sekretarz


Adres kontaktowy Rady Rodziców w roku 2016/17: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


List Przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców


Szanowni Państwo,

 

Rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

Jako nowo wybrany Zarząd Rady Rodziców, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę jak ważne jest Państwa wsparcie finansowe w funkcjonowaniu i organizacji życia w Szkole.

Z pieniędzy, które Państwo dobrowolnie oferujecie, finansowane są ważne przedsięwzięcia kształtujące tradycję w Nowodworku, z której jesteśmy jako Rodzice tak dumni. Wpłaty pozwalają w szczególności na:

- zorganizowanie tradycyjnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, między innymi: Szopki Nowodworskiej, konkursów piosenki, "Świętej Wojny" czyli meczu piłkarskiego rozgrywanego pomiędzy liceami, Turnieju Noworocznego oraz wielu innych konkursów i imprez

- dofinansowanie udziału uczniów w olimpiadach

- fundowanie nagród dla olimpijczyków i uczniów wyróżnionych przez Radę Pedagogiczną

- zakup pomocy naukowych, w tym wyposażenia niezbędnego do zajęć wychowania fizycznego

- wspieranie finansowe Samorządu Uczniowskiego.

Bardzo istotnym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie finansowe uczniów w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, głównie poprzez fundowanie stypendiów, pokrywanie wskazanych wydatków i dofinansowywanie wycieczek szkolnych, pozwalające na uczestniczenie przez tę młodzież w wydarzeniach klasowych.

Zwracamy się zatem do Państwa o zaangażowanie we wspieraniu naszych przedsięwzięć i wpłaty na konto Rady Rodziców numer 74 1160 2202 0000 0002 3377 7135. Państwa pieniądze pozwalają na bardziej komfortowe i społeczne życie naszych dzieci w Szkole i poza nią.

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Rady Rodziców Nr 2/IX/2016 z dnia 21.09.2016 r. dobrowolna składka na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 wynosi 200,00 zł na pierwsze dziecko, 100 zł na drugie dziecko, 0 zł na każde kolejne dziecko.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zebrania Rady Rodziców Nr 5/IX/2016 z dnia 21.09.2016 r. w sprawie motywacyjnego zwrotu części wpłat dokonanych przez klasy na Fundusz Rady Rodziców, każda klasa, która dokona wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie przekraczającej 3.500,00 zł do dnia 31 stycznia 2017 r., otrzymała zwrot na cele klasowe w wysokości 10% zebranej kwoty przez tę klasę.

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do wpłat.


Z wyrazami szacunku

Antoni Adamowski

Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców


Materiały dodatkowe: 

1. Regulamin Rady Rodziców
2. Plan finansowy
3. Wniosek o dofiansowanie
4. Protokoły ze spotkań RR
5. Listy i komunikaty
 
 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców.pdf

 


PLAN FINANSÓW

Funduszu Rady Rodziców

I Liceum Ogólnokształcące

im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

na rok 2016/2017

 

                                    FUNDUSZ RADY RODZICÓW       KWOTA PLN
 

Planowane   wydatki

60.000,00

1

FUNDUSZ WSPIERANIA TRADYCJI I WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO

 

(w tym - zakup krzyży maltańskich  6000,00 PLN)

11000,00

2

FUNDUSZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH 


(w tym - Szopka Nowodworska
             Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
             Konkurs Piosenki Polskiej,
             Konkurs Poezji Angielskiej,
             Konkurs Prozy Angielskiej,
             Konkurs Translatorski )

9000,00

3

FUNDUSZ SPORTOWY

(w tym - Turniej Noworoczny – w tym wynajem sali Mecz "Święta Wojna"

5.000,00
4

FUNDUSZ OLIMPIJSKI I NAUKOWY

(w tym - dofinansowanie udziału uczniów przejazdy, posiłki, noclegi)

5.000,00
5

FUNDUSZ STYPENDIALNY I PROFILAKTYCZNY

(w tym - dofinansowanie samorządu uczniowskiego oraz nagrody dla najlepszych uczniów)

8.000,00
6

FUNDUSZ ZAPOMOGOWY DLA UCZNIÓW

( w tym - dofinanswanie obozów naukowych,wycieczek, stypendia i obiady dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej)

14.000,00
7

FUNDUSZ WSPIERANIA BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY

4.000,00
8 OBSŁUGA I PROWADZENIE KONTA BANKOWEGO RR 500,00
9 KOSZTY REPREZENTACYJNE I BIUROWE 3.500,00
10 Inne wydatki, w miarę posiadanych środków finansowych
 

Planowane   wpływy

przy założeniu wpłaty od każdego ucznia 100 PLN

92000

 


 

Wniosek o dofinansowanie

 

wniosek w postaci edytowalnej (word)

wniosek w formacie .pdf

 


 

Protokoły zebrań Rady Rodziców

1. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 6 września 2016   protokół_RR_06_09_2016

2. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 21 września 2016   protokół_RR_21_09_2016

3. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 20 grudnia 2016   protokół_RR_20_12_2016

 

 


 

Protokoły z zebrań zarządu Rady Rodziców (.pdf)

1. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 21 września 2016   protokół zarząd RR 21 09 2016

2. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 18 października 2016   protokół zarząd RR 18 10 2016

3. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 25 października 2016   protokół zarząd RR 25 10 2016

4. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 23 listopada 2016   protokół zarząd RR 23 11 2016

5. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 20 grudnia 2016 protokół zarząd RR 20 12 2016

6. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 17 stycznia 2017 protokół zarządu RR 17 01 2017

7. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 22 lutego 2017 protokół zarządu RR 22 02 2017

8. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 22 lutego 2017 protokół zarządu RR 21 03 2017

 

 


 

Listy i komunikaty

 

 

Kraków, 14 kwietnia 2016 r.                            

Harmonogram płatności za bal studniówkowy 2017 r

Szanowni Państwo,

Komitet ds organizacji Studniówki w 2017 r. przedstawia przyjęty harmonogram wpłat. Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z poniższą instrukcją.

  • I rata  (zaliczka) kwota 50-100 zł od ucznia płatna w terminie do dnia 10.04.2016 r.,
  • II rata 100 zł od ucznia płatna do dnia 15.06.2016 r. i kwota 50 zł za osobę towarzyszącą,
  • III rata płatna  do 31.08.2016 r. wyrównanie do 200 zł od ucznia (jeśli ktoś zapłacił mniej niż 100 zł w I racie) i kwota 50 zł za osobę towarzyszącą,
  • IV rata płatna do 31.10.2016 r. - wyrównanie do całej płatności za studniówkę tj. 100 zł od ucznia i 100 zł od osoby towarzyszącej.

Za osobę towarzyszącą wpłacamy, jeśli dziecko idzie z kimś spoza szkoły lub z uczniem I LO im. B. Nowodworskiego z rocznika niższego niż maturalny w danym roku szkolnym. Jeśli idzie w parze z uczniem naszej szkoły z klasy III każdy uczeń płaci za siebie.

W przypadku osoby towarzyszącej piszemy w tytule: "osoba towarzysząca ucznia lub uczennicy o nazwisku : .........."

Właściciel konta:
Rada Rodziców I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie
Plac Na Groblach 9
31-101 Kraków

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko dziecka,  klasa ...., wysokość zaliczki: ................... zł

Numer konta studniówkowego w Banku Milenium:
80 1160 2202 0000 0002 9718 0204