Bursy

Wykaz burs współpracujących z naszym liceum.

Internat przy Zespole Szkól Zawodowych nr 1
ul. Rzeźnicza 4, 31–540 Kraków
Tel. 12 421 38 44 wew. 20


Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1
Al. Focha 39, 30-119 Kraków
Tel. 12 422 86 68

Bursa Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
ul. Smoleńsk 2, 31–107 Kraków
Tel. 12 422 50 48


Bursa dla chłopców pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki
ul. Smoleńsk 2, 31–107 Kraków
Tel. 12 423 44 89

Bursa szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
ul. Ułanów 21a, 31-450 Kraków
Tel. 12 411 64 39