uczestnicy i jury Konkursu wiedzy o Janie Pawle II w Dniu Papieskim

25 października 2019 r  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie po raz kolejny odbył się Dzień Papieski, natomiast turniej wiedzy o życiu św. Jana Pawła II, który jako biskup Krakowa żył i pracował przez lata „po sąsiedzku”, a później, tuż obok Nowodworka ściągał tłumy, nade wszystko młodzieży,  pod słynne „papieskie okno’, taki turniej odbył się w naszej szkole po raz pierwszy.

Turniej, przybrał formę telewizyjnego programu „Jeden z dziesięciu”, choć uczestników było dwudziestu trzech. Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom, którzy odważnie i z niemałym sukcesem podjęli wyzwanie. Jury w skład którego weszli dyrektor I LO im. B. Nowodworskiego mgr. inż. Jacek Kaczor, ks. dr Albert Wołkiewicz i ks. Krzysztof Halaczek wyłoniło laureatów turnieju: 

I miejsce – Jakub Sowa, kl.3g

II miejsce – Klaudia Wiśniowska, kl. 2f

III miejsce Maciej Woźnica, kl 3g

Gratulujemy też świetnie prowadzącym

konkurs uczennicom kl. 3b: Zuzannie Maladzie i Oldze Strejczek, jak i Emilii Sędzik, która z iście turniejowym zacięciem i jakże sprawiedliwie liczyła czas dany na odpowiedź. 

A teraz mały sprawdzian dla nas wszystkich, czyli kilka (łatwiejszych) turniejowych pytań:

 – gdzie, i na jakiej ulicy mieszkał Karol Wojtyła jako kleryk?

 – pod jakim pseudonimem opublikował dramat "Przed sklepem jubilera?"

 – ile lat miał Karol Wojtyła, gdy został papieżem? 

 – kto w ten sposób mówił o Janie Pawle II?:

  "Wszystko, co wydarzyło sie w Europie Wschodniej w ostatnich latach nie byłoby możliwe bez obecności tego papieża i bez niebywale istotnej roli, w tym roli politycznej, jaką odgrywał on na światowej scenie politycznej."

 – co zwykł zabierać ze sobą papież Jan Paweł II w swoje zagraniczne podróże, i dlaczego?

 – jak nazywał się aktor, odtwóca roli papieża w filmie "Jan Paweł II"?

 – będąc papieżem, ile pielgrzymek odbył do Polski, ile razy był w Krakowie?

 – gdzie i kiedy Jan Paweł II, podczas jednej z pielgrzymek do Polski, powiedział: "Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu..."?    

Emocji było wiele, a radości jeszcze więcej, szczególnie, gdy podczas turniejowych rozgrywek wszystkim udzielało się poczucie humoru, które Karola Wojtyłę nie opuszczało nawet, gdy przyszło mu żyć i działać na Stolicy Piotrowej.  

Turniej przygotowała s Rut Koczarga