W trakcie mojego pobytu na Malcie od 17 do 28 lipca 2017 r. uczestniczyłam w dwóch pięciodniowych kursach w Alpha School of English w St Paul’s Bay.
W pierwszym tygodniu na kursie Public Speaking, Communication and Presentation Skills for Professionals w małej kameralnej grupie uczyłam się trudnej sztuki wystąpień publicznych. Nasza nauczycielka Christine z Londynu prowadziła nas przez zagadnienia oczywiste dla tego tematu, jak na przykład przygotowanie i struktura prezentacji, mowa ciała i jej znaczenie w różnych kulturach, techniki radzenia sobie ze stresem, ale także rozmawialiśmy o znaczeniu i roli argumentacji i negocjacji w komunikacji, również tej codziennej. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w praktyce od pierwszego dnia. Codziennie prezentowaliśmy krótkie przemówienia i dwa razy większe prezentacje. Dzięki udziałowi w tym kursie będę mogła przekazywać uczniom zdobytą wiedzę dotyczącą przygotowywania prezentacji, organizowania własnej wypowiedzi, słuchania rozmówcy i sztuki argumentacji.
W drugim tygodniu trafiłam do liczniejszej grupy na zajęcia Creative Methodology. Prowadzącym zajęcia był Douglas z Ameryki Północnej, mający doświadczenie w pracy lektora z uczniami z Eurpy i Azji i chętnie opowiadający o różnicach kulturowych między tymi kontynentami. Zajęcia w formie warsztatów angażowały wszystkich uczestników kursu. Niektóre aktywności tak nas wciągały, że poświęcaliśmy na nie nawet przerwy. Poza tym bardzo dużo rozmawialiśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami i oczywiście kontaktami. Może spotkamy się w Krakowie, bo nasze miasto - choć ze słyszenia - jest dobrze znane w Europie i wielu moich nowych znajomych bardzo chce tu przyjechać.
A sama Malta? Przed wyjazdem miałam w głowie obraz skały rzuconej w morze. A ta wyspa, mimo, że tak mała, zaskoczyła mnie tętniącym życiem w miastach, ciszą ogrodów i wspaniałymi nadmorskimi widokami.

EM1     EM2

Ewa Miklas, nauczyciel języka angielskiego