Rekrutacja 2021/2022

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Listy kandydatów zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej dn. 16.08.2021

klasa 1a

klasa 1b

klasa 1cd

klasa 1e

klasa 1g

klasa 1k

*** CHÓR ***
Zapraszam nowoprzyjętych uczniów klas pierwszych zainteresowanych śpiewaniem do wzięcia udziału w wyjeździe wypoczynkowo-szkoleniowym Chóru I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie.
Wyjazd w terminie 21.08-28.08.2021 r. do Ustki.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 507-006-623
Dyrygent Chóru, Ryszard Źróbek

 

Terminy obowiązujące w rekrutacji uzupełniającej

Przyjmowanie wniosków oraz podań o uwzględnienie w rekrutacji uzupełniającej do: 5 sierpnia 2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 16 sierpnia 2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 23 sierpnia 2021

 


Co należy zrobić aby zostać uczniem I LO im. B. Nowodworskiego? Instrukcja w czterech prostych krokach!

Wybierz klasę lub klasy, którymi jesteś zainteresowany:

charakterystyka klas

Pamiętaj, że możesz wybrać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę klas! Czym więcej klas i szkół będzie w Twoim podaniu tym większe prawdopodobieństwo pomyślnej rekrutacji.

 

 I Złóż wniosek: od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

 1. Zaloguj się w systemie omikron: https://krakow.e-omikron.pl/
 2. Po uważnym przeczytaniu instrukcji, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o przyjęcie do szkoły średniej.
 3. Przynieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru. (wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy, gdy kandydat oprócz I LO wybrał inne szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji). W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisem § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty w wersji elektronicznej (skany) mogą być przesłane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skrzynka zostanie uruchomiona 17 maja 2021 r.), dokumenty w wersji papierowej, zapakowane do koperty, można dostarczyć do skrzynki wrzutowej w holu szkoły.
 4. Wraz z wnioskiem dostarcz do szkoły dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności.
 5. Dołącz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/).

Preferowaną formą dostarczania dokumentów jest przesyłanie drogą elektroniczną na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skrzynka zostanie uruchomiona 17 maja 2021 r.)

W razie braku możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną, można skorzystać ze skrzynki wrzutowej w holu szkoły. W przypadku konieczności spotkania z komisją, należy umawiać termin w godzinach dyżurowania komisji rekrutacyjnej

dyżury

 II Uzupełnij wniosek: od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Dotyczy kandydatów, dla których I LO jest szkołą pierwszego wyboru. Należy dostarczyć:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub ich poświadczone przez dyrektora SP kopie.
 2. Poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty  etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, gdy nie były dostarczone wraz z wnioskiem). Komisja przypisuje punkty rekrutacyjne tylko i wyłącznie za dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. Jakiekolwiek inne zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, jeżeli informacja o nich nie będzie wpisana na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

III Sprawdź, czy znajdujesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną do I LO im B. Nowodworskiego w Krakowie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły na parterze oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły w dniu:

22 lipca 2021 r. o godzinie 10:00

 

IV Potwierdź wolę podjęcia nauki w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie dostarczając komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty: (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Dyżury komisji rekrutacyjnej.

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. dwa zdjęcia (na odwrocie opisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
 4. karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły).

 

 

Dzień otwarty

Relacja z dni otwartych w ubiegłych latach.

Charakterystyka klas

Opis klas otwieranych każdego roku, wraz z praktycznymi informacjami...

Bursy

Bursa? Które współpracują ze szkołą? Która najbliżej?

Klasa BGŻ BNP PARIBAS

Klasa BGŻ BNP PARIBAS - otwieramy drzwi przyszłości.