Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie poprzez dostarczenie komisji rekrutacyjnej dokumentów - od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. dwa zdjęcia (na odwrocie opisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
  4. karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły).

23 lipca 2021 /piątek/ godz. 10:00 – 12:00

26 lipca 2021 /poniedziałek/ godz. 10:00 – 12:00

27 lipca 2021 /wtorek/ godz. 10:00 – 12:00

28 lipca 2021 /środa/ godz. 10:00 – 12:00

29 lipca 2021 /czwartek/ godz. 10:00 – 12:00

30 lipca 2021 /piątek/ godz. 13:00 – 15:00