grzeur

Mgr Grzegorz Urbanek, nauczyciel historii i wos-u w naszym Liceum, dołączył do elitarnego grona Profesorów Oświaty.
Akt nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty mgr Grzegorz Urbanek odebrał z rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w obecności Premiera RP Beaty Szydło.

Uroczystość odbyła się 14 X 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Grzegorz Urbanek jest nauczycielem od 34 lat, w tym w I LO pracuje 26 lat.
Tytuł honorowy Profesora Oświaty to dowód uznania za jego osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, na które składają się bardzo wysokie wyniki nauczania, potwierdzone wynikami matur z historii i wiedzy o społeczeństwie, które należą do najwyższych w Małopolsce. Na jego dorobek zawodowy składają się także osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym.
Mgr Grzegorz Urbanek jest opiekunem licznego grona laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, w tym m.in. Olimpiady Historycznej, Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, a także konkursów o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.
Przygotowywani przez niego uczniowie reprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej w debatach oksfordzkich. Wielu uczniów, których był opiekunem naukowym, otrzymało nagrody Prezesa Rady Ministrów i stypendia edukacyjne.
Grzegorz Urbanek jest także organizatorem wielu wydarzeń naukowych w naszym Liceum, m.in. w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Polskim Towarzystwem Historycznym.