Uniwersytet Otwarty AGH dla Młodzieży zaprasza na spotkanie: Fizyka i informatyka w świecie medyka.
Będzie ono miało miejsce 3 czerwca (sobota) 2017 r. o godzinie 11.00 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, pawilon D-10 sala A, ul. Reymonta 19.

Zapraszamy zainteresowanych zagadnieniami:

 • Metody fizyczne w obrazowaniu medycznym
 • Co to jest rentgenowska tomografia komputerowa
 • Metody komputerowe rekonstrukcji obrazów
 • Artefakty i ich eliminacja
 • Tomografia 4D
 • Zastosowania w diagnostyce medycznej
 • PET i SPECT
 • Izotopy promieniotwórcze w diagnostyce medycznej
 • Fuzja PET, SPECT RTK – skalowanie cyfrowe obrazów
 • Diagnostyka onkologiczna
 • Magnetytyczny rezonans jądrowy
 • Metody komputerowe w modelowaniu na potrzeby terapii
 • Metody komputerowe w genomice, proteomice – badanie i modelowanie biomolekuł.

W ramach wydarzenia:

wykłady:
Prof. Dr hab. inż. Marek Lankosz: Fizyka w medycynie.
dr hab. Zenon Matuszak: Informatyka w biomedycynie.

oraz
prezentacje laboratoriów.