swieca

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł Ś†P mgr Zbigniew Mazurek, nauczyciel języka polskiego, dyrektor naszego liceum w latach 1981-1983, wychowawca wielu roczników Nowodworczyków, wspaniały pedagog, mądry i dobry człowiek.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 16 października o godzinie 11:00 na Cmentarzu Rakowickim.
Córkom i Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Ś†P Zbigniew Mazurek był współpracownikiem dydaktycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższego Seminarium Zgromadzenia Duchownego Księży Misjonarzy, Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” powstałego przy I LO w Krakowie we wrześniu 1980, a następnie pierwszym Przewodniczącym Koła „Solidarność” utworzonego przy I LO w listopadzie 1980 roku.
W 1981 roku został pierwszym w Krakowie bezpartyjnym dyrektorem szkoły, wybranym przez Radę Pedagogiczną. W latach 1991 -1994 pełnił funkcję Zastępcy Małopolskiego Kuratora Oświaty. Cześć Jego pamięci!