P5270917

W maju tego roku, podobnie jak 2 lata temu, dziesięciu Nowodworczyków wzięło udział w projekcie „Zachować pamięć“, wspieranym finansowo przez fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Program ten jest realizowany w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

Celem jest  umożliwienie młodzieży poznanie historii tych miejsc, skonfrontowanie ich z problematyką narodowego socjalizmu, udział w zajęciach w wyspecjalizowanych placówkach edukacyjnych organizujących warsztaty poświęcone tej tematyce, stworzenie młodym ludziom okazji do poszukiwania związków między wydarzeniami historycznymi a problemami dzisiejszego świata i dokonanie refleksji nad różnymi zachowaniami w przeszłości i wzmacnianie własnych postaw przeciw przejawom dyskryminacji, ksenofobii czy wykluczenia.
W ramach projektu nasi uczniowie wyjechali do Miejsca Pamięci Buchenwald, gdzie razem ze swoimi rówieśnikami z Evangelisches Schulzentrum z Lipska przez 6 dni aktywnie uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, podczas których prezentowali historię swoich krajów i miast, porównując swoje różne perspektywy i odmienną wrażliwość historyczną. Wspólnie poznawali historię obozu koncentracyjnego, pracowali jako wolontariusze przy porządkowaniu terenu obozu, w pracowni konserwatorskiej i w ramach projektu mającego na celu upamiętnianie dzieci - ofiar Buchenwaldu. Zwiedzili Weimar, poznając historię tego miasta ze szczególnym uwzględnieniem czasów narodowego socjalizmu, jego związków z obozem pracy Buchenwald i dziejów więźniów oraz ocalonych. Podczas pobytu w Erfurcie zwiedzili muzeum „Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße“, będące dawną siedzibą i więzieniem enerdowskiej służby bezpieczeństwa Stasi, gdzie poznali historię powojennego terroru komunistycznego. Wieczorami wspólnie spędzali czas rozmawiając, bawiąc się, grając, śpiewając... Jednym słowem, zaprzyjaźniając się z rówieśnikami z sąsiedniego kraju.
oprac. Iwona Majcher

DSC03748