Richeza Preis zdjęcie wyjątkowe

We współpracy ze Stowarzyszeniem Polskim w Niemczech uczniowie Nowodworka zostali laureatami trzeciego miejsca prestiżowej nagrody przyznawanej raz na trzy lata, za wybitne osiągnięcia w budowaniu  niemiecko-polskiego porozumienia – Richeza Preis.

Przez trzy miesiące poznawaliśmy los pokoleń, które wywalczyły wolność naszego kraju w roku 1989 i przyczyniły się do powstania nowego ładu w Europie i na świecie.
Niezwykłą podróż przez dramatyczne zrywy robotników, studentów i inteligencji uwieńczyło spotkanie z niemieckimi kolegami w Gdańsku, mieście Wolności i Solidarności, przygotowanie wspólnego materiału filmowego oraz spotkanie z legendą Solidarności, Prezydentem RP, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla panem Lechem Wałęsą.
Jego słowa o znaczeniu wartości i odpowiedzialności w życiu, o konieczności budowania przyszłości w duchu zgody i poszanowania wolności, przepełnione głęboką wiarą, wywarły na nas ogromne wrażenie...
Koordynatorem projektu jest prof. Joanna Rokosz-Lechwar.