Jubileusz 430 Nowodworka Szymon Kazanecki.web 18

Rok temu przygotowywaliśmy się do wielkiej uroczystości, jaką była Gala z okazji Jubileuszu 430-lecia naszej szkoły, która na przestrzeni dziejów nosiła imiona Szkół Nowodworskich, Gimnazjum św. Anny, Gimnazjum Nowodworskiego, czy wreszcie obecne I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego.
Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się 18 października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE.

Uczestniczyło w niej wielu znakomitych gości z Prof. dr hab. med. Wojciechem Nowakiem, Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na czele. Licznie przybyli też absolwenci Liceum z różnych roczników oraz obecni uczniowie.
Przybywający goście witani byli w holu ICE przez dyrekcję i nauczycieli I LO oraz przedstawicieli młodzieży nowodworskiej.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, następnie dwoje uczniów odczytało po łacinie i po polsku akt powołania szkoły przez Akademię Krakowską.
Po odśpiewaniu przez Chór Nowodworski hymnu Gaude Mater Polonia konferansjerzy przypomnieli postać i dokonania Bartłomieja Nowodworskiego. Odczytany został również tekst jego pierwszej fundacji na rzecz szkoły, po czym usłyszeliśmy hymn szkoły w wykonaniu Chóru Nowodworskiego.
Następnie, zgromadzonych oficjalnie powitał dyrektor I Liceum, Pan Jacek P. Kaczor, który w swoim wystąpieniu poruszył wiele spraw ważnych dla szkoły i wymienił wszechstronne osiągnięcia uczniów. Przywołał też pamięć poprzednich dyrektorów, prosząc o uczczenie minutą ciszy zmarłego niedawno Pana Zbigniewa Mazurka, urzędującego w latach 1981–1983. Po tej chwili refleksji, miały miejsce wystąpienia znamienitych gości. Szczególne znaczenie miało przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przekazał na ręce Pana Dyrektora prezent w postaci kopii sztychu przedstawiającego króla Jana III Sobieskiego.

Jubileusz 430 Nowodworka Szymon Kazanecki.web 25

W dalszej kolejności tegoroczni absolwenci zostali uhonorowani najbardziej prestiżowymi nagrodami. Srebrny Pierścień – najwyższe wyróżnienie dla absolwenta
I Liceum – otrzymała Agnieszka Florkowska. Nagrodę Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, przyznawaną Nowodworczykowi o najbardziej prawym charakterze, odebrała Paulina Strużyk. Obie nagrody wręczył Pan doktor Krzysztof Moczurad – przedstawiciel Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich, będący jednocześnie przewodniczącym Rady Szkoły oraz Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Liceum. Następnie, Paweł Żurek otrzymał Stypendium imienia Profesora Józefa Nedomy, specjalną nagrodę fundowaną od 2008 roku przez Syna i Wnuka Profesora Nedomy.
Po wręczeniu nagród wystąpił Chór Nowodworski pod batutą Pana Ryszarda Źróbka, prezentując kilka utworów patriotycznych z płyty nagranej wspólnie z Chórem Absolwentów I LO „Kanon”, dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W trzeciej części Gali uczniowie zaprezentowali krótki zarys historii Szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Jej losy, nierozerwalnie związane z dziejami kraju. Przywołali postaci dyrektorów Leona Kulczyńskiego i Kazimierza Lewickiego, pełniących z oddaniem swe funkcje w trudnych czasach. Duże poruszenie wśród absolwentów wywołało wspomnienie o Profesorze Stanisławie Jastrzębskim, który swoją pasją historyczną i teatralną dzielił się z wieloma pokoleniami Nowodworczyków.
Ten jakże ważny rys historyczny ubogacały recytacje utworów wybitnych postaci i twórców, a zarazem uczniów Nowodworka: Wespazjana Kochowskiego, Wojciecha Bogusławskiego czy też Stanisława Wyspiańskiego, fragmenty wypowiedzi Jana III Sobieskiego, Sławomira Mrożka oraz wspomnienia dwóch absolwentek, należących do pierwszych roczników dziewcząt przyjętych do klas ogólnych.
Z okazji Jubileuszu 430-lecia Szkoły została wydana publikacja pt. Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, pod redakcją dr Wojciecha Strokowskiego, który obszernie przedstawił jej zawartość zgromadzonym na Gali.
W krótkim programie artystycznym, grupa uczniów i absolwentów Nowodworka dała pokaz swoich talentów wokalnych i tanecznych. Zwieńczenie programu stanowiło wspaniałe wykonanie piosenki pt. Wieża Babel z musicalu Metro.
W trakcie uroczystości gościnnie wystąpił Zespół Tańca Ludowego AWF „Krakowiak”, który pięknie zaprezentował mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki.
Warto zwrócić uwagę na prezentacje multimedialne wzbogacające słowo płynące ze sceny. Pierwsza, pt. Ci, którzy nadawali jej kształt. Dyrektorzy Szkół Nowodworskich, przedstawiała nazwiska wszystkich osób zarządzających Szkołą od Jakuba Janidły poczynając, do obecnego dyrektora Pana Jacka P. Kaczora. Na kolejnej przypomniano siedmioro znakomitych absolwentów, jak np. Laura Kaufman, Michał Grażyński czy Tomasz Skrzyński, wybranych spośród tysięcy, które opuściły mury Nowodworka, aby pokazać ich bogactwo ducha, pracę dla dobra ogółu i umiłowanie Ojczyzny.
Dwie z prezentacji zostały umieszczone w holu. Jedna, pt. Znani i mniej znani, zawierała nazwiska uczniów wymienione w Wikipedii w nocie na temat I LO. Prezentacja pt. Wybitni, godni przypomnienia… przedstawiała sylwetki absolwentów wyróżniających się za życia w różnych dziedzinach, jak np. Jan Ignacy Kenig, Walery Eljasz Radzikowski, Stanisław Szeligowski czy Stanisław Kasznica, a dziś nieco zapomnianych.
Wszystkie wymienione prezentacje służyły przywołaniu pamięci i oddaniu hołdu tym, którzy kierowali się w swym życiu dewizą SEMPER IN ALTUM.
Goście obecni na Gali Jubileuszowej, szczególnie absolwenci, zwracali uwagę na znakomitą atmosferę uroczystości oraz godną prezentację historii Szkoły. Oczywistym jest, że w trakcie tego rodzaju wydarzeń zdarzają się, często zabawne, nieprzewidziane sytuacje. Nie inaczej było i tym razem, więc z pewnością Nowodworczykom oprócz wzruszeń i wspaniałych przeżyć podczas uroczystości, zostanie w pamięci jakieś anegdotyczne zdarzenie, wywołujące uśmiech na twarzy.
Zatem, do następnego Jubileuszu!

Notatkę sporządziła Halina Tyliba – koordynatorka organizacji wydarzenia