MG 4373

Gala Nowodworska, doroczna uroczystość podsumowująca osiągnięcia uczniów, rodziców oraz nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w roku 2018/2019 odbyła się wyjątkowo 19 czerwca, czyli w dzień zakończenia roku szkolnego. Po raz pierwszy zorganizowana została ona w kinie Kijów.

Podczas Gali podziękowania i gratulacje otrzymali rodzice uczniów, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej lub wyróżnili się w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska. Listy gratulacyjne odebrali również rodzice, którzy poświęcili swój czas, wspomagając działania szkoły. Kolejną grupę wyróżnionych stanowili nauczyciele przygotowujący uczniów do olimpiad i konkursów. Ponadto, zaprezentowani zostali laureaci najbardziej prestiżowych Nagród Nowodworskich.

Srebrny Pierścień – przyznawany przez Radę Pedagogiczną najlepszemu absolwentowi I LO w tym roku otrzymał Kacper Nowina-Konopka, zwycięzca Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie oraz laureat Olimpiady Wiedzy o Prawie; zaangażowany również w pracę na rzecz szkoły i środowiska.

Z kolei Nagrodą Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich dla ucznia o najbardziej prawym charakterze uhonorowany został Bartłomiej Bierówka, udzielający się
w wolontariacie; laureat wyróżnienia w małopolskim konkursie „Ośmiu wspaniałych”, promującym pozytywne, prospołeczne postawy i działania młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia.

Stypendium Towarzystwa Przyjaciół Liceum przyznano Julii Czuczeło i Justynie Sikorze.

Zaś Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Liceum zostali uhonorowani: Tomasz Szczepaniklaureat Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921–1956 oraz stypendysta rządu Republiki Federalnej Niemiec, Maria Życzkowska, zaangażowana w projekt historyczno-językowy Zukunft braucht Geschichte-Hundert Jahre und ein Koffer, a także Kinga Kurek i Barbara Doncer.

Stypendium im. Prof. Józefa Nedomy otrzymał z kolei Tomasz Szczepanik, który w najpełniejszy sposób łączy zamiłowanie do języków obcych z zainteresowaniem naukami ścisłymi.

Stypendium Absolwentów Rocznika 1978, „Wszechstronny jak Nowodworczyk”,   otrzymała Paulina Gacek, laureatka XII Olimpiady z fizyki o Diamentowy Indeks AGH oraz zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Literackiego Młodzież pisze wiersze.

Nagrodą Rady Rodziców zostali uhonorowani: Olga Burzyńska, laureatka 7. miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego, która otrzymała również dyplom od Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018; Jakub Leśkiewicz, redaktor naczelny The Nowodworek Times oraz autor przedstawienia pt. Dziady Nowodworskie, przygotowanego z okazji Jubileuszu 430-lecia Szkoły.

Nowodworska Nagroda Literacka przyznana została Aleksandrze Obłąkowskiej, natomiast wyróżnienia otrzymali Olga Grzechynka i Jakub Leśkiewicz.

Nagrodę Liczba Avogadra, a także Stypendium Absolwenta I LO otrzymał z kolei Adrian Hess, finalista Olimpiady Biologicznej i Chemicznej.

Stypendium miesięczne przyznane zostało Justynie Sikorze. Natomiast tytułem Niezawodnego Nowodworczyka uhonorowano Rafała Mikrutę.

 MG 4929

Poniżej zamieszczone są, w kolejności alfabetycznej, nazwiska pozostałych wyróżnionych uczniów oraz nauczycieli.

Laureaci olimpiad przedmiotowych

 1. Dominika Bocheńczyk
 2. Chełmecki Tymoteusz
 3. Alicja Chojnacka
 4. Jakub Dąbroś
 5. Jan Dziewoński
 6. Marcin Gryc
 7. Mikołaj Kardyś
 8. Kłyszejko Wojciech
 9. Karol Kotula
 10. Patryk Mitka
 11. Błażej Nowicki
 12. Alicja Nowodworska
 13. Adrianna Serczyk
 14. Remigiusz Soboń
 15. Stanishevskii Georgii
 16. Dominik Sulik
 17. Piotr Sykut
 18. Filip Tryhuk
 19. Szymon Wojtulewicz
 20. Michał Wąsik
 21. Bartosz Zoła
 22. Marcin Żurawel

Finaliści olimpiad przedmiotowych

 1. Julia Bobola
 2. Piotr Czamara
 3. Barbara Frey
 4. Anna Glanowska
 5. Miłosz Górecki
 6. Agnieszka Kania
 7. Anna Kudyk
 8. Wiktoria Kwinta
 9. Jakub Malicki
 10. Emilia Młodzianowska
 11. Radosław Myśliwiec
 12. Iga Nęcka
 13. Karolina Olbrych
 14. Maria Plichta
 15. Kamil Saif
 16. Olgierd Stefański
 17. Maciej Surówka
 18. Patrycja Turek
 19. Agnieszka Wrona

Laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, literackich i sportowych

 1. Zuzanna Bober
 2. Patryk Gęgotek
 3. Maciej Gielarowski
 4. Szymon Grzebyk
 5. Karol Kowalski
 6. Zuzanna Krauzowicz
 7. Weronika Krzyżak
 8. Krzysztof Machnik
 9. Artur Merc
 10. Wojciech Mura
 11. Aleksandra Pindel
 12. Zofia Podraza
 13. Aleksandra Pytko
 14. Mikołaj Radosz
 15. Joanna Sroka
 16. Joanna Świszcz
 17. Aleksandra Taran
 18. Maria Tomaszewicz
 19. Klaudia Wiśniowska

Uczniowie wyróżnieni za pracę na rzecz szkoły i środowiska

 1. Karim Achmichi
 2. Michał Batko
 3. Katarzyna Błachut
 4. Kinga Brückman de Renstrom
 5. Jagoda Cichoń
 6. Maria Czesak
 7. Szymon Czyryca
 8. Zuzanna Dwojak
 9. Maciej Franczak
 10. Kamila Grudniewska
 11. Małgorzata Jasiniak
 12. Paulina Kmiecik
 13. Aneta Kozłowska
 14. Weronika Nagawiecka
 15. Natalia Ostruszka
 16. Dominik Pawlus
 17. Michał Rogóż
 18. Jadwiga Wolak
 19. Wojciech Żebrowski

 MG 4744

Rodzice wyróżnieni za zaangażowanie i pracę społeczną dla szkoły

 1. Pani Aneta Augustyn
 2. Pani Aleksandra Dettloff
 3. Pani Barbara Domas
 4. Pani Agnieszka Doncer
 5. Pani Dorota Giermek
 6. Pani Anna Hahn
 7. Pani Kinga Jamrozik
 8. Pani Anna Stępniewska-Janowska
 9. Pan Zenon Jasielski
 10. Pan Zdzisław Kałka
 11. Pani Monika Kaszycka
 12. Pan Krzysztof Kołpa
 13. Pani Iwona Lamparska
 14. Pani Małgorzata Leżańska
 15. Pani Barbara Majcherczyk
 16. Pani Agnieszka Dąbek-Malczyk
 17. Pani Urszula Nebelska
 18. Pani Dobromiła Olewicz
 19. Pani Kinga Chudzikiewicz-Pastuszka
 20. Pani Małgorzata Piotrowska
 21. Pan Krzysztof Rodak
 22. Pan Radosław Serwicki
 23. Pani Justyna Pychowska-Sroka
 24. Pani Izabela Stobnicka
 25. Pani Katarzyna Szczepanek
 26. Pani Anna Tryhuk
 27. Pani Małgorzata Urbańska
 28. Pani Anita Wnuk
 29. Pani Ewa Szołdrowska-Wójcik 

Nauczyciele, których uczniowie odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach

 1. mgr Jacek Bagiński
 2. mgr Ewa Barchanowicz
 3. mgr Sylwia Dulian
 4. mgr Michał Furmanik
 5. ks. Krzysztof Halaczek
 6. mgr Grzegorz Hudziak
 7. mgr Grzegorz Janowski
 8. mgr Kazimiera Kalinowska
 9. mgr Marta Kanach
 10. mgr Marta Karpiel
 11. mgr Agata Kawa-Sapyta
 12. mgr Maria Kluz
 13. mgr Bogumiła Latinek
 14. mgr Teresa Markiewicz
 15. mgr Marzena Mastela
 16. mgr Agnieszka Osipowicz
 17. mgr Małgorzata Podsiadło
 18. mgr Joanna Rokosz-Lechwar
 19. dr Janusz Ryba
 20. mgr Anna Sapielak
 21. mgr Andrzej Szostek
 22. mgr Maciej Szmyd
 23. dr hab. Wit Urban
 24. mgr Grzegorz Urbanek
 25. dr Barbara Weżgowiec
 26. mgr Ewa Wierdak-Dymel
 27. dr Teresa Wnętrzak 

  MG 5043

Podczas Gali specjalne podziękowania z rąk Pana Dyrektora otrzymali uczniowie zaangażowani w organizację Szopki Nowodworskiej. Ponadto, Pan Ralf Auris – przedstawiciel Programu DSD – wręczył dyplomy grupie absolwentów, którzy zdali egzamin DSD II.

 MG 5243

Uroczystość Gali Nowodworskiej uświetnił występ Chóru Nowodworskiego oraz drużyny cheerleaderek. Jak co roku, uczniowie utalentowani muzycznie, m.in. laureaci Konkursu Piosenki Obcojęzycznej oraz Konkursu Piosenki Polskiej, dali pokaz swoich talentów wokalnych i instrumentalnych.

 MG 5082

Organizacja Gali Nowodworskiej:
mgr Teresa Markiewicz, mgr Halina Tyliba
notatkę sporządziła: mgr Halina Tyliba