uczestnicy i jury Konkursu wiedzy o Janie Pawle II w Dniu Papieskim

25 października po raz kolejny odbył się Dzień Papieski w naszym liceum, natomiast turniej wiedzy o życiu św. Jana Pawła II, który jako biskup Krakowa żył i pracował przez lata „po sąsiedzku”, a później, tuż obok Nowodworka ściągał tłumy, nade wszystko młodzieży, pod słynne „papieskie okno", taki turniej odbył się w naszej szkole po raz pierwszy.

Turniej, przybrał formę telewizyjnego programu „Jeden z dziesięciu”, choć uczestników było dwudziestu trzech. Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom, którzy odważnie i z niemałym sukcesem podjęli wyzwanie. Jury w skład którego weszli: dyrektor I LO im. B. Nowodworskiego mgr. inż. Jacek P. Kaczor, ks. dr Albert Wołkiewicz i ks. Krzysztof Halaczek wyłoniło laureatów turnieju:
I miejsce - Jakub Sowa, kl.3g
II miejsce - Klaudia Wiśniowska, kl. 2f
III miejsce - Maciej Woźnica, kl 3g
Również gratulacje należą się świetnie prowadzącym konkurs uczennicom kl. 3b: Zuzannie Maladzie i Oldze Strejczek, jak i Emilii Sędzik, która z iście turniejowym zacięciem i jakże sprawiedliwie, liczyła czas dany na odpowiedź.
A teraz mały sprawdzian dla nas wszystkich, czyli kilka (łatwiejszych) turniejowych pytań:
– gdzie, i na jakiej ulicy mieszkał Karol Wojtyła, jako kleryk?
– pod jakim pseudonimem opublikował dramat "Przed sklepem jubilera"?
– ile lat miał Karol Wojtyła, gdy został papieżem? 
– kto w ten sposób mówił o Janie Pawle II:
Wszystko, co wydarzyło sie w Europie Wschodniej w ostatnich latach nie byłoby możliwe bez obecności tego papieża i bez niebywale istotnej roli, w tym roli politycznej, jaką odgrywał on na światowej scenie politycznej.?
– co zwykł zabierać ze sobą papież Jan Paweł II w swoje zagraniczne podróże, i dlaczego?
– jak nazywał się aktor, odtwóca roli papieża w filmie "Jan Paweł II"?
– będąc papieżem, ile pielgrzymek odbył do Polski, ile razy był w Krakowie?
– gdzie i kiedy Jan Paweł II, podczas jednej z pielgrzymek do Polski, powiedział: Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu...?
Emocji było wiele, a radości jeszcze więcej, szczególnie, gdy podczas turniejowych rozgrywek wszystkim udzielało się poczucie humoru, które Karola Wojtyłę nie opuszczało nawet, gdy przyszło mu żyć i działać na Stolicy Piotrowej.
Turniej przygotowała s. Rut Koczarga