International Mother Language Day 21 February

XII Dzień Języka Ojczystego

w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie

21 lutego 2020, piątek, AULA

8.25 Otwarcie sesji

8.30-9.10 dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ (Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki UJ), O języku nienawiści   (udział biorą klasy: 2F, 3F, 1EG, 1BG, 1K, 3G, 1KG)

9.20-10.05 dr hab. Maciej Rak, prof. UJ (Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki UJ), Czy gwary to rzeczywiście gorszy język polski?  (udział biorą klasy:2F, 3F, 1E, 3G, 1EG, 1C)

10.15-11.00 dr Patrycja Pałka (Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki UJ), Reklama prasowa w przedwojennym Krakowie   (udział biorą klasy: 2F, 3F, 3C, 1BG, 3H, 1EG, 2B)

11.10-11.55 dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ, (Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UJ), prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki UJ), Dobry (?) zwyczaj, nie pożyczaj - o zapożyczeniach leksykalnych z języka angielskiego w świetle poprawności językowe  (udział biorą klasy: 2F, 3F, 3C, 2G, 2E, 1G, 1GG, grupa j. niem. 1A, 1D, 1K)

12.05-12.50 mgr Rafał Mazur (Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UJ) W karnawale wyborczych obietnic – strategie perswazyjne w piosenkach wyborczych (udział biorą klasy: 2F, 3F, 1BG, 2D, 2G, 1DG, 2E)

13.10-13.55 dr Wojciech Strokowski (I LO im. B. Nowodworskiego), Niemieckie „słowa śmierci” w polszczyźnie – refleksje w 75. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau (udział biorą klasy: 2F, 3F, 1E, 2K, 1C, 1K, 1A, grupa j. niem. KŻ-G)