Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2021 r. zostaną ogłoszone 5 lipca br. /poniedziałek/.

Absolwenci, którzy:
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem),
2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości,
3) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.
Powyższe dokumenty będą wydawane w szkole, 5 lipca 2021 o godz. 9:00.
3a - sala 35, 3b - sala 39, 3c - sala 34, 3d - sala 33, 3e - sala 37, 3f - sala 21, 3g - sala 10, 3k - sala 45, absolwenci z lat poprzednich - sala 5.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie ZIU
- Prosimy o wchodzenie na teren szkoły w maseczkach zasłaniających nos i usta, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.
- Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości.
- W wypadku braku możliwości odbioru osobistego, można wskazać pełnomocnika - wzory upoważnień są dostępne w plikach szkoły na Librusie i w dokumentach szkoły http://nowodworek.krakow.pl/index.php/hydrogen/dokumenty