ptech

Na początku roku szkolnego 2021/22 nasze liceum dołączyło jako pierwsze liceum w Polsce do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH. W ramach programu uczniowie Nowodworka przez cztery lata nauki będą mieli możliwość zdobycia kwalifikacji z zakresu komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej.
W czwartek, 2 września, porozumienie z firmą IBM i Instytutem Badań Edukacyjnych podpisali przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Technologii Kosmicznych oraz Fundacji Quantum AI, którzy są nowymi partnerami programu.

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w branży informatycznej, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy XXI wieku. Międzynarodowy program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH to inicjatywa, która została zainaugurowana dekadę temu w Nowym Jorku przez firmę IBM.

Program jest wielostronną inicjatywą edukacyjną, która zapewnia młodym ludziom pomoc w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych.

W ramach programu uczniowie będą mogli brać udział w dodatkowych zajęciach, praktykach i stażach, a także obserwować codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w płatnych stażach. Program P-TECH jest uzupełnieniem podstawy programowej, nie wymaga wprowadzania w niej zmian. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć. Dzięki temu uczniowie wzbogacą swoje umiejętności, które będą mogli wykorzystać po ukończeniu szkoły na rynku pracy.

Po zdaniu matury uczniowie uczestniczący w programie P-TECH otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Programowanie Komputerów Kwantowych, otrzymają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie V PRK.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, od lat jedna z najlepszych szkół w Polsce, uczestniczy w najbardziej prestiżowych programach i projektach, także o charakterze międzynarodowym, a nasi uczniowie słyną z osiągania licznych sukcesów edukacyjnych.

Cytując słowa pana Sławomira Kumki, dyrektora Centrum Oprogramowania IBM w Krakowie „jako IBM jesteśmy dumni z możliwości rozwoju inicjatywy, w której wspólnie z partnerami inspirujemy uczniów, pokazujemy im nowe technologie oraz umożliwiamy zdobycie realnych kompetencji zawodowych. Przez mentoring zawodowy w programie P-TECH chcemy pokazać młodym ludziom, że warto być częścią atrakcyjnej i mającej przed sobą dobre perspektywy branży IT”.

Prof. Jerzy Lis, rektor AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza podkreślił, że AGH wspiera działania Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Razem w technologii”, zainicjowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz działania międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH w zakresie edukacji i rozpowszechniania wiedzy o nowych technologiach.. „Jako społeczność akademicka preferujemy wdrażanie rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju ludzkości, w tym działania w zakresie rozwoju najnowocześniejszych narzędzi z obszaru IT, telekomunikacji, nawigacji czy cyberbezpieczeństwa” - podkreślił. Jak dodał, jest zaszczycony faktem, że osiągnięcia naukowe uczelni „będą mogły wypełniać program przygotowania młodzieży do pracy z najnowocześniejszymi technologiami”.

To wielki dzień dla uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie – powiedział Jacek Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.po 10 latach owocnej współpracy z laboratoriami korporacji IBM i naszymi partnerami w zainicjowanym przez nas Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Razem w technologii” wkraczamy w kolejny etap, stając się wspólnie partnerami i beneficjentami P-TECH – Globalnego Programu Edukacyjnego korporacji IBM. Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni za zaproszenie do polskiej edycji globalnego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH i wspaniałą możliwość niezwykłej, otwartej i kreatywnej współpracy pozwalającej uczniom i absolwentom I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie na czerpanie z wiedzy i doświadczeń pasjonatów, wybitnych specjalistów w dziedzinie IT, przedstawicieli świata nauki i biznesu

Dyrektor Jacek Kaczor dodał również, że dynamiczne zmiany na rynku pracy i rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki sprawiają, iż bliska współpraca biznesu ze szkołami ogólnokształcącymi i branżowymi staje się wręcz konieczna.

Tomasz Bartczak z Instytutu Badań Edukacyjnych dodał, że rynek pracy stoi otworem przed absolwentami, których kwalifikacje są aktualne, zweryfikowane i potwierdzone. „Chcemy w tym pomóc i mamy nadzieję, że w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdzie się kwalifikacja rynkowa z dziedziny programowania komputerów kwantowych, którą będą mogli zdobyć między innymi absolwenci programu P-TECH”– zaznaczył.

P-TECH zainicjowany został przez firmę IBM w USA. Pierwszą szkołę włączono do programu w 2011 r. w Brooklynie w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 260 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i 200 uniwersytetów, które ostatecznie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 150 tys. uczniów.

I Liceum Ogólnokształcące od 2011 roku współpracuje z Centrum Oprogramowania IBM w Krakowie w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Razem w technologii”. 

Nasze Liceum jest piątą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH. 

Tekst sporządzony na podstawie artykułu na portaledukacyjny.krakow.pl

(Opracowanie: Katarzyna Żywiecka – Górka)