Od 22 stycznia do 5 lutego 2017 w ramach mobilności europejskiej, jako pierwsze z dziewięciu beneficjentek programu mobilności kadry edukacji szkolnej udałyśmy się na Maltę, gdzie przez 2 tygodnie doskonaliłyśmy znajomość języka angielskiego w szkole językowej ETI w San Julians, na kursie prowadzonym przez Petera Huttona.
Przez kolejne dni rozwijałyśmy sprawności językowe, wymieniałyśmy doświadczenia z innymi nauczycielami i poznawałyśmy kulturę i historię Malty. Jak z pewnością będą podkreślać pozostałe uczestniczki programu, wyjazd ten jest szczególny dla naszej szkoły, której fundatorem był Bartłomiej Nowodworski, Kawaler Maltański, a znakiem rozpoznawczym krzyż maltański, którego ślady widać na każdym kroku.
W czasie naszego pobytu nawiązałyśmy kontakt z Ministerstwem Turystyki Republiki Malty, gdzie dyrektor Festiwalu, Martin Morana, zapoznał nas z procedurami uczestnictwa naszego chóru szkolnego w międzynarodowym konkursie chóralnym, który corocznie odbywa się w La Valetcie.
Miałyśmy okazję zwiedzić siedzibę premiera Malty – Auberge Espagnol, tuż po organizowanym tu szczycie państw Unii Europejskiej.
Chrześcijańskie korzenie wyspy widoczne w niezliczonej liczbie kościołów, dawna stolica Mdina, megalityczne pozostałości z prastarej cywilizacji, Valetta, Vittoriosa, Cospicua, Sliema, gdzie mieszkałyśmy, angielski i maltański oraz nawiązane kontakty są dla nas bogactwem, którym dzielimy się z młodzieżą i kolegami nauczycielami.

DS1      DS2

Monika Skucińska, wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki
Damiana Sójka, nauczyciel języka francuskiego