W dniach 31.07.2017 – 11.08.2017 wzięłam udział w kursie Educational Technology Today w Bell Educational Services Ltd. w Cambridge.
Tematyka zajęć dotyczyła zastosowania technologii w edukacji, m.in. metody odwróconej klasy, blended learning, rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality), jak i wykorzystania mobilnych aplikacji na zajęciach. Omawiana była też kwestia zachowania bezpieczeństwa w sieci zarówno przez nas – nauczycieli, jak i przez uczniów, korzystających nieraz z dobrodziejstwa Internetu w sposób dość niefrasobliwy.
W naszej zróżnicowanej międzynarodowo grupie byli nauczyciele języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego jak i osoby sprawujące funkcje kierowniczo-administracyjne w szkole. Zatem było szerokie pole do rozmów na tematy związane z edukacją i wymiany doświadczeń.

HT1    HT2

Wykładowcy dbali o to, by zapoznać nas z różnymi narzędziami i aplikacjami internetowymi, przydatnymi do przygotowania zajęć, jak i do wykorzystania w trakcie lekcji. Poznałam więc ciekawe narzędzia, które mam zamiar zastosować w pracy z uczniami. W trakcie zajęć wykonywaliśmy różne ćwiczenia praktyczne, które potem były prezentowane i omawiane na forum grupy, co też było cennym doświadczeniem. Dzieliliśmy się uwagami na temat sposobów wykorzystania danego narzędzia, jak i jego przydatności w pracy z konkretną grupą, czy też na określonym przedmiocie. Tę wiedzę też mam zamiar wykorzystać w swojej pracy.
Kurs, w którym uczestniczyłam, pozwolił mi poznać, jak bardzo zaawansowane i ciekawe rozwiązania są stosowane w innych krajach w kwestii wykorzystania technologii, bez której trudno sobie wyobrazić szkołę na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Zwróciłam też uwagę na to, jak szkoły radzą sobie z aktami przemocy w sieci, jakie stosują sposoby postępowania wobec uczniów dopuszczających się takich przestępstw i w jaki sposób edukują rodziców uczniów w tej kwestii. Brałam też udział w dodatkowych warsztatach dotyczących elementów kulturowych, sposobów motywowania uczniów oraz doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Dzięki nim poznałam nowe techniki, które też zamierzam wykorzystać w praktyce szkolnej. Równie ciekawym doświadczeniem były rozmowy z uczestnikami innych kursów, odbywających się równocześnie z tym, w którym uczestniczyłam. To nie była tylko praktyka językowa (czasem trzeba było się dobrze wsłuchać, by zrozumieć kogoś z Japonii, czy Peru), ale też interesująca wymiana myśli i poznanie innych kultur.
Tak więc dzięki ukończonemu kursowi wiele się nauczyłam, nabrałam przekonania, że warto i należy doskonalić swoją wiedzę w zakresie zastosowania technologii w nauczaniu dla dobra uczniów i podniesienia jakości pracy szkoły. Miałam też możliwość zwiedzenia Cambridge, w którym się mieści drugi po Oxfordzie najstarszy uniwersytet angielski, szczycący się liczbą 32 kolegiów, których absolwenci i wykładowcy uzyskali 96 Nagród Nobla – więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej instytucji na świecie.

Halina Tyliba, nauczyciel języka angielskiego