Erasmus + w Nowodworku
 
W 2019 roku nasza szkoła po raz kolejny z powodzeniem ubiegała się o środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Tym razem uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 24 679 EUR z programu Erasmus+ na projekt „Semper in altum - w stronę nowoczesności”.
Dziewięciu nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w kursach ICT i kursach języka angielskiego we Włoszech, Grecji i Irlandii. Celem naszego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych i interkulturowych uczestników, co pozwoli im na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych z uczniami i przyczyni się do unowocześnienia naszej placówki.
 
Tekst zredagowała mgr Iwona Majcher