Erasmus+

W trakcie mojego pobytu na Malcie od 17 do 28 lipca 2017 r. uczestniczyłam w dwóch pięciodniowych kursach w Alpha School of English w St Paul’s Bay.
W pierwszym tygodniu na kursie Public Speaking, Communication and Presentation Skills for Professionals w małej kameralnej grupie uczyłam się trudnej sztuki wystąpień publicznych. Nasza nauczycielka Christine z Londynu prowadziła nas przez zagadnienia oczywiste dla tego tematu, jak na przykład przygotowanie i struktura prezentacji, mowa ciała i jej znaczenie w różnych kulturach, techniki radzenia sobie ze stresem, ale także rozmawialiśmy o znaczeniu i roli argumentacji i negocjacji w komunikacji, również tej codziennej. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w praktyce od pierwszego dnia. Codziennie prezentowaliśmy krótkie przemówienia i dwa razy większe prezentacje. Dzięki udziałowi w tym kursie będę mogła przekazywać uczniom zdobytą wiedzę dotyczącą przygotowywania prezentacji, organizowania własnej wypowiedzi, słuchania rozmówcy i sztuki argumentacji.
W drugim tygodniu trafiłam do liczniejszej grupy na zajęcia Creative Methodology. Prowadzącym zajęcia był Douglas z Ameryki Północnej, mający doświadczenie w pracy lektora z uczniami z Eurpy i Azji i chętnie opowiadający o różnicach kulturowych między tymi kontynentami. Zajęcia w formie warsztatów angażowały wszystkich uczestników kursu. Niektóre aktywności tak nas wciągały, że poświęcaliśmy na nie nawet przerwy. Poza tym bardzo dużo rozmawialiśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami i oczywiście kontaktami. Może spotkamy się w Krakowie, bo nasze miasto - choć ze słyszenia - jest dobrze znane w Europie i wielu moich nowych znajomych bardzo chce tu przyjechać.
A sama Malta? Przed wyjazdem miałam w głowie obraz skały rzuconej w morze. A ta wyspa, mimo, że tak mała, zaskoczyła mnie tętniącym życiem w miastach, ciszą ogrodów i wspaniałymi nadmorskimi widokami.

EM1     EM2

Ewa Miklas, nauczyciel języka angielskiego

W dniach od 3 do 14 lipca 2017 roku brałam udział w kursie językowym Fluency & English Language Development for Teachers w Executive Training Institute w St. Julians na Malcie. Trafiłam do grupy zaawansowanej, w której były osoby z Finlandii, Niemiec, Austrii, Słowacji i Polski. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie i dzięki temu mogłam zdecydowanie podnieść swoje umiejętności językowe. Podczas zajęć rozmawialiśmy na różne tematy – dotyczące szkolnictwa w innych krajach, systemu edukacji, zwyczajów, problemów współczesnego świata. Była to niezwykła okazja do wymieniania swoich spostrzeżeń i doświadczeń z kolegami z innych krajów. W ramach kursu organizowane były również wycieczki fakultatywne do Vallety, Mdiny i na wyspę Gozo, w których brałam udział. Pobyt na Malcie pozostawił w mojej pamięci niesamowite wrażenia. Poznałam wielu ciekawych ludzi, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt. Zdobyte podczas kursu umiejętności językowe pomogą mi zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

MK1     MK2

Małgorzata Korwin, nauczyciel matematyki

W styczniu 2016 roku grupa 9 nauczycieli naszej szkoły złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Semper in altum” ze środków Unii Europejskiej w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej.
W czerwcu otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został zatwierdzony i otrzymamy środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Fundusze na projekt pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 96 999,48 PLN, które pozwoli nauczycielom naszej szkoły wyjechać na Maltę i do Wielkiej Brytanii na kursy języka angielskiego dla średniozaawansowanych i zaawansowanych oraz na kursy metodyczne.
Celem naszego projektu jest jest podniesienie kompetencji merytorycznych, społecznych, językowych i interkulturowych kadry oświatowej.

Od 22 stycznia do 5 lutego 2017 w ramach mobilności europejskiej, jako pierwsze z dziewięciu beneficjentek programu mobilności kadry edukacji szkolnej udałyśmy się na Maltę, gdzie przez 2 tygodnie doskonaliłyśmy znajomość języka angielskiego w szkole językowej ETI w San Julians, na kursie prowadzonym przez Petera Huttona.
Przez kolejne dni rozwijałyśmy sprawności językowe, wymieniałyśmy doświadczenia z innymi nauczycielami i poznawałyśmy kulturę i historię Malty. Jak z pewnością będą podkreślać pozostałe uczestniczki programu, wyjazd ten jest szczególny dla naszej szkoły, której fundatorem był Bartłomiej Nowodworski, Kawaler Maltański, a znakiem rozpoznawczym krzyż maltański, którego ślady widać na każdym kroku.
W czasie naszego pobytu nawiązałyśmy kontakt z Ministerstwem Turystyki Republiki Malty, gdzie dyrektor Festiwalu, Martin Morana, zapoznał nas z procedurami uczestnictwa naszego chóru szkolnego w międzynarodowym konkursie chóralnym, który corocznie odbywa się w La Valetcie.
Miałyśmy okazję zwiedzić siedzibę premiera Malty – Auberge Espagnol, tuż po organizowanym tu szczycie państw Unii Europejskiej.
Chrześcijańskie korzenie wyspy widoczne w niezliczonej liczbie kościołów, dawna stolica Mdina, megalityczne pozostałości z prastarej cywilizacji, Valetta, Vittoriosa, Cospicua, Sliema, gdzie mieszkałyśmy, angielski i maltański oraz nawiązane kontakty są dla nas bogactwem, którym dzielimy się z młodzieżą i kolegami nauczycielami.

DS1      DS2

Monika Skucińska, wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki
Damiana Sójka, nauczyciel języka francuskiego

Erasmus+